Rahoituspääoma

Rahoituspääoma on henkilön omaisuuden kokonaisuus markkinahintaan. Se ryhmittelee yhteen säästetyt rahasummat, joita omistaja ei ole kuluttanut, vaan on sijoitettu eri rahoitusorganisaatioihin. Inhimilliseen pääomaan lisättynä se edustaa ihmisen kokonaisvarallisuutta.

Rahoituspääoma

Se on siksi yleinen käsite rahoituksen alalla, koska se kattaa ne rahasummat, joilla eri rahoitusyksiköt työskentelevät jatkuvasti eri puolilla maailmaa.

Tarkoitamme sitä pääomaa, joka hakee myöhemmin tuloa, voittoa tai korkoa ja siten itse pääoman korotusta.

Puhuisimme siis erilaisista kaikille yhteisistä käsitteistä, kuten osakkeista, joukkovelkakirjoista, valtion obligaatioista tai yksinkertaisista rahan talletuksista pankkiin.

Sen synty ja merkitys viime aikoina (erityisesti 1900- ja 2000-luvuilla) on ollut yksi kapitalistisen järjestelmän toiminnan perustasta globaalissa taloudessa.

Kun pankkien ja muiden rahoituslaitosten ympärille kehittyy erityinen pääomakeskittymä, näille alueille siirtyy valtaa ja vastuuta kehittyneimpien maiden poliittisesta ja sosioekonomisesta elämästä. Tämä johtuu siitä, että näillä organisaatioilla on keräämänsä raharesurssit, ja ne käyttävät niitä yritysten ja perheiden rahoittamiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mikä vaikuttaa kunkin maan taloudelliseen ja teolliseen elämään.

Yksi tärkeimmistä rahoituspääoman näkökohdista on ajan käsite, sillä tulevaa tuloa katettaessa se liittyy suoraan muihin käsitteisiin, kuten inflaatioon tai ostovoimaan. Tämä havaitaan esimerkiksi silloin, kun puhutaan tietystä sijoituksesta, jolla on talletuksen alkamispäivä ja eräpäivä, jolloin tuloksena oleva tuotto tai osinko saadaan.