Rahassa (ITM) – rahassa

Rahassa (ITM) tai rahassa on sellaisen taloudellisen vaihtoehdon nimi, jolla on luontaista arvoa. Esimerkiksi osto-option tapauksessa, jos kohde-etuuden spot-hinta on korkeampi kuin option lunastushinta. Myyntioption tapauksessa kohde-etuuden hinnan tulee olla merkintähintaa alhaisempi.

Rahassa (ITM) - rahassa

Puhelun ITM-vaihtoehdon tapauksessa:

Taustalla hinta> lunastushintaan + palkkio

puhelun tulos ITM

ITM:n myyntioption tapauksessa:

Taustalla oleva hinta

laita ITM tulos

Muut mahdollisuudet ovat seuraavat:

  • Optio on lopussa (OTM): Optiolla ei ole sisäistä arvoa.
  • Optio on rahalla (ATM): Alkuhinta on yhtä suuri kuin taustahinta.

Esimerkki rahavaihtoehdosta

Katsotaanpa joitain esimerkkejä ITM-vaihtoehdoista:

  1. Soittomahdollisuus BBVA:ssa

16.7.2010 BBVA:n osakkeen kurssi on 8,67 €. Sijoittaja uskoo, että arvo voi nousta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Epävarmuustekijät ovat kuitenkin erittäin suuret ja hän päättää olla ottamatta riskiä ostaa osakkeita käteisellä.

Näin ollen se päättää ostaa 100 osto-optiosopimusta BBVA-pankista, joiden voimassaoloaika on 17.12.2010 ja toteutushinta 10,50 €. Maksat jokaisesta sopimuksesta 0,70 peruspisteen preemion. Oletamme, että säilytät asemasi optioissa sopimuksen päättymiseen asti.

Kuten futuurisopimuksissa, kunkin optiosopimuksen nimellisarvo on 100 osaketta. Näin ollen ostaja maksaa myyjälle 7 000 euron (100 x 0,70 x 100) preemion oikeudesta ostaa 10 000 BBVA:n osaketta (100 sopimusta x 100 arvopaperin nimellisarvo) 10,50 eurolla eräpäivään mennessä.

Osto-optioiden ostajan riski on rajoitettu 7 000 euroon.
Osto-optioiden myyjän riski on rajoittamaton.

Määrittääksemme toiminnan kannattavuuden tai tason, josta optiosopimusten ostaja saa voittoa, meidän on lisättävä maksettu preemio option merkintähintaan:

BE = 10,50 € + 0,70 € = 11,20 €

Alkaen 11,20 € per BBVA-osake, ostaja voittaa.

  • ITM-kotelo: BBVA-hinta on yli 11,20 €. Oletetaan 12,20 €.

Osto-optio on toteutettavissa hintaan 10,50 €. Osto-optioiden ostaja käyttää oikeuttaan ostaa 10 000 osaketta hintaan 10,50 € ja myy ne markkinoilla hintaan 12,20 €. Myynnissä ansaitset 17 000 € ((12,20 € – 10,50 €) x 10 000 osaketta. Maksettuaan kuitenkin 7 000 € preemioita, toiminnan nettotulos on 10 000 € (17 000 – 7 000 €) .

Sen sijaan osto-optioiden myyjä ostaa osakkeet 12,20 eurolla ja toimittaa ne 10,50 eurolla osto-optioiden ostajalle. Menetät kaupassa 17 000 € ((10,50 € – 12,20 €) x 10 000 osaketta. Hän on saanut 7 000 euroa vakuutusmaksuja. Nettotappio on 10 000 € (17 000 – 7 000 €).

2. Put-optio Yahoo-osakkeisiin

16.7.2010 Yahoon osakkeen arvo on 14,90 dollaria. Sijoittajan mielestä se on yliarvostettu, ja siksi sen pitäisi laskea lähikuukausina. Se ei kuitenkaan halua asemoida itseään lyhyeksi myymällä lyhyitä nimikkeitä, koska pelätään uusia elvyttävän rahapolitiikan toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa osakemarkkinoiden indeksien nousun. Siksi päätät ostaa 100 myyntioptiosopimusta, jotka päättyvät 15.10.2010 ja joiden toteutushinta on 13 dollaria. Maksat jokaisesta sopimuksesta 0,29 peruspisteen palkkion.

Kuten futuurisopimuksissa, jokaisen optiosopimuksen etupuoli on 100 nimikettä. Myyntioptioiden ostaja maksaa myyjälle 2 900 dollarin preemion (100 x 0,29 x 100) oikeudesta myydä hänelle 10 000 Yahoo-nimikettä (100 sopimusta x 100 nimellistä) hintaan 13 dollaria 15.10. 10. Oletetaan, että optio-asema säilyy, kunnes optio erääntyy.

Ostajan myyntioptioiden riski on rajoitettu 2 900 dollariin.
Myyjän riski osakkeen hinnan laskussa on rajoittamaton.

Määrittääksemme toiminnan kannattavuuden tai tason, josta putoamisen ostaja saa voittoa, meidän on vähennettävä toteutushinnasta maksettu palkkio:
13 dollaria – 0,29 dollaria = 12,71 dollaria

Kun Yahoon osake laskee alle 12,71 dollarin, myyntioptioiden ostaja saa voittoa.

  • ITM-oletus: Yahoon hinta on alle 12,71 dollaria. Oletetaan 10 dollaria.

Vaihtoehto on toteutettavissa.

Ostaja käyttää oikeuttaan myydä ja toimittaa myyntioptioiden myyjälle 10 000 Yahoon osaketta hintaan 13 dollaria, jotka hän ostaa markkinoilta 10 dollarilla. Ansaitse 30 000 dollaria arvopapereiden myynnistä ((13 dollaria – 10 dollaria) x 10 000). Kun maksettujen palkkioiden määrä diskontataan, operaatio ratkaistaan ​​27 100 dollarin voitolla (30 000 – 2 900 dollaria). Myyjä saa 10 000 Yahoo-nimikettä hintaan 13 dollaria, jotka hän myy käteismarkkinoilla 10 dollarilla. Menetät 30 000 dollaria osakekaupassa ((10 – 13 dollaria) x 10 000). Kun vähennät keräämiesi palkkioiden määrää, menetät 27 100 dollaria (30 000 – 2 900 dollaria).