Maarekisteri

Kiinteistörekisteri on tietue kaikista tietyn alueen kiinteistöistä. Tämä rekisteri on valtionhallinnosta riippuvainen, joten tiedot ovat julkisia ja niitä päivitetään. Kiinteistörekisteri toimii valtion hallinnollisen valvonnan ja … Lue lisää

Tilikartta

Tilikartta on dokumentti, joka koostuu järjestetystä luettelosta kaikista yrityksen kirjanpidossa käytetyistä tileistä tai eristä. Lista sisältää tilatut tilit yhtiön varoista, veloista, omasta pääomasta, tuotoista ja … Lue lisää

Vaihtorahat

Cashbackin avulla pankkiasiakkaat voivat pyytää rahaa ja nostaa sen joissakin myymälöissä oston yhteydessä. Tämä tapa nostaa rahaa mahdollistaa sen, että käyttäjien ei tarvitse mennä pankkiautomaatin … Lue lisää

Rahan yhdistäminen

Cash pooling koostuu yritysryhmän hallinnon, ohjauksen ja varainhoidon keskittämisasteesta. Tämä keskittämisaste merkitsee suurempaa tai pienempää vastuun delegoimista talous- ja kirjanpitotasolla ryhmän tai yritysryhmän tytäryhtiöille tai … Lue lisää

Vaihtotalo

Vaihtotalo on kokonaisuus, joka on omistautunut ulkomaan valuutan ostoon ja myyntiin. Tämän tarkoituksena on tuottaa voittoa. Näiden laitosten voitot tulevat pääasiassa niiden käsittelemien valuuttojen osto- … Lue lisää

Osakesalkku

Osakesalkku on periaatteessa osakkeista koostuva sijoitussalkku. Samoin muut omaisuuserät, joilla on korkea volatiliteettituotto, sisältyvät. Tälle yhden tai useamman luonnollisen tai oikeushenkilön omistamalle salkulle on ominaista … Lue lisää

Korkosalkku

Korkosalkku on sijoitussalkku, jonka omistajat, jotka voivat olla yksi tai useampi henkilö (luonnollinen tai juridinen), saavat voittoa oman pääomansa perusteella. Sille on ominaista kiinteätuottoisten rahoitusarvopapereiden … Lue lisää

Tuoteportfolio

Tuoteportfolio on joukko tavaroita ja/tai palveluita, joita yrityksellä on myynnissä. Tuoteportfolioiden analysoinnissa käytetään seuraavia käsitteitä niiden näkökohtien ja ulottuvuuksien määrittämiseksi: Amplitudi : Yrityksessä olevien juovien … Lue lisää

Sijoitussalkku

Sijoitussalkku on se rahoitusvarojen yhdistelmä, johon talletetaan rahoitusvarakori, jonka tarkoituksena on tuottaa pääomavoittoa. Se tunnetaan myös portfoliona. Laajemmalla tavalla kutsumme sijoitussalkkua tai arvopaperisalkkua siihen omaisuusryhmään, … Lue lisää

Asiakassalkku

Asiakasportfolio on joukko ihmisiä, joilla on yhteisiä tulo- ja kulutuskäyttäytymisen piirteitä ja jonka avulla yritykset voivat suunnitella ja tarjota heille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupallisella alalla keskeinen … Lue lisää

Juliste

Kartelli on kahden tai useamman yrityksen välinen virallinen sopimus, jonka tarkoituksena on vähentää niiden välistä kilpailua ja lisätä niiden voittoja tai yhteisiä voittoja. Kartelli on … Lue lisää