Omaa toimintaa

Tai omistavat osakkeet ovat ne, jotka kuuluvat yritykselle, koska ne eivät ole olleet liikkeessä tai koska yhtiö on hankkinut takaisin. Omat osakkeet muodostavat yhtiön omat … Lue lisää

Menettelyllinen toimenpide

Prosessuaalinen toimenpide on keino nostaa syytteeseen konflikti. Tässä mielessä se on oikeusprosessit käynnistävien kanteiden perusta. Kun luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö haluaa tuomarin ratkaisevan konfliktin, hänen … Lue lisää

Etuoikeutettu toiminta

Etuoikeutettu osake on osake, joka antaa osakkeenomistajalle joko taloudellisen tai poliittisen etuoikeuden kantaosakkeisiin nähden . Etuoikeutetuilla osakkeilla on ominaisuuksia, jotka niillä on sekä kantaosakkeilla että … Lue lisää

Ensisijainen osake usealla äänellä

Moniääninen etuoikeutettu osake on sellainen, joka antaa sen omistajalle oikeuden antaa enemmän kuin yksi ääni. Tämä on yhtiön päätöksenteossa. Tämä valta edustaa poikkeusta säännöstä. Yleensä … Lue lisää

Ensisijainen osake

Etuoikeutettu osake on osake, joka antaa haltijalleen ylimääräisen, yleensä luonteeltaan taloudellisen etuoikeuden suhteessa siihen, mitä tunnemme tavallisesti kantaosakkeeksi. Esimerkiksi etuoikeutetun osakkeen haltijalla on korkeampi hierarkia … Lue lisää

Omistajatoiminta

Omistuskanne on oikeudellinen väline, jonka avulla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi vaatia esineen hallintaa sitä kolmatta henkilöä vastaan, joka on laittomasti hallussa sitä tai häiritsee … Lue lisää

Rikollinen toiminta

Rikostoimi on lain väline, jota on käytettävä rikosoikeudellisen oikeudenkäynnin aloittamiseksi. Kun luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö joutuu rikoksen uhriksi rikosoikeudellisesti, tilanne saatetaan tuomarin ratkaistavaksi tosiseikkojen arvioimiseksi. … Lue lisää

Paulilainen toiminta

Paulilainen kanne koostuu velkojalle myönnetystä vaatimuksesta riitauttaa velallisensa toimet, joka ei aio maksaa velkansa. Tämä toimenpide suojaa velkojaa velallisen petoksia vastaan. Ei vain sopimuksilla, vaan … Lue lisää

Tavallinen osake

Kantaosake on osake, jolla voidaan käydä kauppaa markkinoilla ja joka edustaa suhteellista osaa yhtiön osakepääomasta. Tämä omistusoikeus tai raha-arvo oikeuttaa sen haltijan olemaan yhtiön omistaja … Lue lisää

Negatiivinen toiminta

Kielteinen toiminta on omistusoikeuden omistajan käytettävissä oleva väline, jotta hänen omaisuuttaan ei häiritä. Tämä kanne kuuluu siviilioikeudellisten kanteiden luetteloon, ja sen tarkoituksena on olla häiritsemättä … Lue lisää

Erääntyneet osakkeet

Liikkeessä olevat osakkeet ovat yhtiön liikkeeseen laskemia kantaosakkeita, joista on vähennetty yhtiön hankkimat osakkeet. Eli ne ovat sijoittajien merkintöjä osakkeita, jotka eivät ole yhtiön taseessa … Lue lisää