Maatalouden alkuperä

Maatalouden alkuperä viittaa historialliseen ajanjaksoon, jolloin yhteiskunnan kehityksen myötä maatalouden käytäntö otettiin käyttöön ajan tärkeimmäksi taloudelliseksi moottoriksi sekä väestön omavaraisuusmekanismiksi. Maatalouden alkuperä juontaa juurensa neoliittiseen … Lue lisää

Hallinnon alkuperä

Hallinnon alkuperä liittyy ihmisen itsensä alkuperään. Koska ihmisillä on aina ollut tarve ajatella organisoidakseen, tehdäkseen päätöksiä ja toteuttaakseen suunnitelmiaan tarpeidensa tyydyttämiseksi. Voidaan sanoa, että sen … Lue lisää

Markkinoinnin johtamisen ohjaus

Markkinoinnin johtamisohjeiden käsite viittaa ohjeisiin, jotka otetaan huomioon tehokkaan markkinointistrategian luomisessa ja suunnittelussa. Markkinointi on kehittynyt paljon näiden vuosien aikana. Vaikka ennen toimintaa suunnattiin offline-maailmaan, … Lue lisää

Markkinasuuntautuneisuus

Markkinasuuntautuneisuus on sellainen, jota monet yritykset harjoittavat, kun niiden filosofia keskittyy pääasiassa markkinointiin ja strategiat, jotka keskittyvät saavuttamaan erottuvansa kohdistamallaan markkinoilla. Markkinasuuntautuneisuus perustuu markkinoinnin edistämiseen … Lue lisää

Tuotantosuuntautuminen

Termi tuotantosuuntautuneisuus tarkoittaa kaikkien yritysten lähestymistapaa, jotka kiinnittävät erityistä huomiota sen tuotteen tuotantoon ja valmistusprosessiin, jonka ne myöhemmin saattavat markkinoille myyntiin. Kaikkiin valmistusprosesseihin on kiinnitettävä … Lue lisää

Kansalaisjärjestö (NGO)

Kansalaisjärjestö (NGO) on yksityinen organisaatio, joka perussääntöjensä perusteella, vaikka niillä on etuja, ei voi jakaa niitä organisaatiota hallitseville henkilöille, ja siksi niitä on käytettävä joko … Lue lisää

Maailman matkailujärjestö (UNWTO)

Maailman matkailujärjestö (UNWTO), jota kutsutaan myös UNWTO:ksi, on Yhdistyneisiin Kansakuntiin (UN) kuuluva kansainvälinen järjestö. Maailman matkailujärjestö (jäljempänä UNWTO) on maailman suurin matkailukysymyksiin liittyvä instituutio. Tämä … Lue lisää

Maailman kauppajärjestö (WTO)

Maailman kauppajärjestö (WTO) on kansainvälinen järjestö, jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää maiden välistä kauppaa mahdollisimman vapaasti. Tällä tavalla myötävaikutetaan talouskasvuun ja maailman kehitykseen. Vuonna 1995 … Lue lisää

Maailman tullijärjestö (WCO)

Maailman tullijärjestö (WCO) on kansainvälinen järjestö, joka tarjoaa jäsenmailleen tukea tulliasioissa. Lisäksi Maailman tullijärjestö osallistuu niiden yhteistyöhön ja viestintään tullivalvonnan tehostamiseksi. Tämän organisaation perustivat vuonna … Lue lisää

Lineaarinen organisaatio

Lineaarinen organisaatio on sellainen, jossa auktoriteetti virtaa ylhäältä alas, ja se tekee sen lineaarisesti, yksiselitteisesti ja jäykästi. Tämäntyyppinen organisaatio on saanut alkunsa armeijasta. Lisäksi keskiajalla … Lue lisää