Osakkeen kattavuus

Varastokattavuus edustaa päivien määrää, jonka yritys pystyy kattamaan kysyntänsä varastossa olevilla varastoilla. Tulos saadaan jakamalla varastojen määrä tietyn ajanjakson keskimääräisellä kysynnällä.

Osakkeen kattavuus

Varastokate on suhdeluku, jonka avulla voidaan arvioida päivien lukumäärä, jonka yritys pystyy toimittamaan asiakkailleen ilman, että sen tarvitsee ostaa uusia varastoja toimittajaltaan. Tämän arvion tekemiseksi meidän on jaettava varastojen määrä yksikköinä ilmaistulla kysynnällä.

Tästä suhdeluvusta saatua arvoa käytetään yrityksen logistiikan suunnitteluun ja hallintaan. Tällä tavoin voidaan tehdä likviditeettiennusteita, jotta yritys pystyy varautumaan oikein. Tämän lisäksi voidaan myös laskea, kuinka kauan ennakkotilaukset tulee tehdä toimittajille heidän odotusaikojensa perusteella.

Toisaalta tämän suuruuden laskennan suorittamiseksi ja realististen tulosten saamiseksi on tarpeen suorittaa perusteellinen varaston valvonta. Kunkin tuotteen varastoyksiköt on ilmaistava hyvin. Myös mahdolliset rikkoutumiset tai vauriot, joita tietyt tavarat saattavat kärsiä varastoinnin aikana, on otettava huomioon.

Osakkeiden kattavuuskaava

Varastojen kattavuuden laskemiseen käytetty kaava olisi seuraava:

Varastojen kattavuus = Varastot / keskimääräinen kysyntä

Meidän on otettava huomioon keskimääräisen kysynnän viitejakso, se riippuu siitä, kuinka usein toimitamme itse.

Esimerkki osakekannasta

Kuten olemme aiemmin nähneet, varaston kattavuuden laskemiseksi meidän on jaettava yrityksen osakkeet sen keskimääräisellä kysynnällä tietyltä ajanjaksolta.

Oletetaan, että omistamme tuoliyrityksen. Inventoinnin jälkeen huomasimme, että meillä on varastossa 300 tuolia. Keskimääräinen kysyntämme viikossa on 100 tuolia, joten jaamme 300 100:lla saadaksemme varaston kattavuuden.

Varaston kattavuus = 300/100 = 3

Tulos on kolme, mikä tarkoittaa, että meillä on kolme viikkoa aikaa ilman toimittajamme toimitusta. Oletetaan nyt, että odotusaika tilauksen pyytämisestä toimittajaltamme sen vastaanottamiseen on viisi päivää.

Tässä tapauksessa meidän on pyydettävä uusi varastotilaus parin viikon sisällä toimituksen varmistamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että varastokattavuus on mittari, joka mittaa aikaa, jonka yritys voi olla ilman provisioita, sillä keskimääräisellä kysynnällä, joka sillä on tietyn ajanjakson aikana.