Oletuskulut

Oletuskustannukset ovat ne, jotka lasketaan etukäteen kyseisen yrityksen todellisia kustannuksia.

Oletuskulut

Toisin sanoen ennalta määrätyt kustannukset ovat sellaisia, joita yrityksellä ei ole vielä syntynyt, mutta joiden odotetaan aiheutuvan tilikauden aikana.

Esimerkiksi yritys, joka on omistautunut toimittamaan paketteja, tietää, että sillä on ennalta määrätyt kustannukset suhteessa kalustossaan oleviin ajoneuvoihin.

Oletuskustannustavoitteet

Näille kustannuksille on pääasiassa ominaista avustaminen seuraavissa toiminnoissa:

  • Määritä hinnat ja/tai tarvittavat suuruudet.
  • Tee vertailuja ennalta määritettyjen kustannusten ja todellisten kustannusten välillä.
  • Kehitä strategioita joutumatta odottamaan välitöntä todellista dataa.

Lyhyesti sanottuna ennalta määrätyt kustannukset sitovat olennaisesti yrityksen teoreettisia tai standardoituja ennusteita, jotka auttavat sen oikeaa toimintaa kauden alusta lähtien ilman, että tarvitsee tietää tarkkaa summaa. Toisaalta on myös totta, että näissä ennusteissa on useimmissa tapauksissa poikkeamia, jotka meidän on korjattava.

Oletuskustannusten kaava

Vaikka oletuskustannuksilla ei ole laskentakaavaa, niiden poikkeamat ovat:

1

Poikkeamia tapahtuu, kun kauden loppu on saavutettu ja ennalta määrättyjä kustannuksia verrataan kauden alussa ja lopussa saatuihin todellisiin kustannuksiin.

Oletuskustannustyypit

Oletuskustannuksia on kahdenlaisia. Jokaisella on tietty tavoite ja tehtävä:

  1. Vakiooletuskustannukset : Nämä ovat keskimääräisiä tai keskimääräisiä kustannuksia, jotka prosessi yleensä tuottaa ilman odottamattomia tapahtumia vuoden aikana, eli teoreettisesti normaalina vuonna.
  2. Arvioidut ennalta määritetyt kustannukset : Tässä tapauksessa nämä ovat kustannuksia, jotka perustuvat puhtaasti teoreettisiin ennusteisiin, jotka perustuvat odotuksiin tiettyjen kulujen, kuten valmistukseen liittyvien korjausten, pakollisten parannusten tai vaihtojen perusteella.

Kuten voidaan nähdä, jokainen ennalta määrätty kustannustyyppi palvelee eri tarkoitusta. Vaikka standardilla on normaalissa skenaariossa taloudellisempi ennustetoiminto, toisaalta arvioidut kustannukset valaisevat niitä kustannuksia, joita saattaa syntyä normaalina vuonna tai ei.

Esimerkki ennalta määrätyistä kuluista

Kun yritys aloittaa ensimmäisen toimintavuotensa, kuinka ennalta määrättyjen kustannusten käyttö voi auttaa yritystä aloittamaan?

Ensinnäkin toimintansa vasta aloittavan yrityksen on ensin määritettävä hinta. Tämä hinta on asetettava perustuen vähintään siihen, että kauden kulut pyritään kattamaan. Siksi kauden kokonaistulon laskemiseksi on arvioitava myös tehtävien myyntien määrä.

Silloin vain tekijöillä hinta, kulut, myynti ja tulot syntyy joukko alimuuttujia, jotka on myös arvioitava. Esimerkkinä tästä voi olla vuoden aikana tarvittava henkilöstömäärä tai resurssit, tai jos se ei ole mahdollista, lyhyellä aikavälillä, jos kiertokierto on korkea.

Viime kädessä tämä on lyhyt esimerkki siitä, kuinka ennalta määrätyt kustannukset voivat auttaa yritystä toimimaan suhteellisen välittömästi ilman todellisia tai historiallisia kustannuksia.