Oikeat ja väärät murtoluvut

Oikeat ja väärät murtoluvut ovat niitä murtolukuluokkia, jotka saadaan luokittelusta sen mukaan, kumpi komponenteista on suurempi, jos osoittaja vai nimittäjä.

Oikeat ja väärät murtoluvut

Murtoluku on sellainen, jossa osoittaja on suurempi kuin nimittäjä, kun taas väärässä murtoluvussa tapahtuu päinvastoin, osoittajan ollessa pienempi kuin nimittäjä.

On syytä muistaa, että murtoluku on jako kahden luvun välillä. Nämä on jaettu vaaka- tai vinoviivalla, jolloin ylempi luku on osoittaja, kun taas alempaa kutsutaan nimittäjäksi.

Omat fraktiot
Oikeat murtoluvut
Kuva 478
Väärät murtoluvut

Erot oikean ja väärän murtoluvun välillä

Tärkeimmät erot oikeiden ja väärien murtolukujen välillä ovat seuraavat:

  • Absoluuttisesti oikea murto-osa vastaa lukua nollan ja yksikön välillä. Sitä vastoin väärä murtoluku on yhtä suuri kuin yksi suurempi luku.
Murtoluvun luominen
Kuva 488
  • Toisin kuin oikea murtoluku, virheellinen murtoluku voidaan ilmaista sekamurtolukuna, eli sellaisena, jossa on seka- ja murto-osa.
Kuva 494
  • Oikeita murtolukuja käytetään edustamaan kokonaisuuden osaa, joka on jaettu pienempiin osiin. Esimerkiksi 1/3 30 kilometrin tiestä vastaa 10 kilometriä tietä. Sen sijaan käytetään väärää murtolukua, kun meillä on useampi kuin yksi yksikkö tavaraa tai tuotetta (jaollinen). Oletetaan esimerkiksi, että meillä on kolme urheilukenttää, jotka on jaettu neljään sektoriin (samankokoiset) ja haluamme osoittaa, että tiettyyn tapahtumaan käytetään puolitoista rataa. Tämä vastaisi sanomista, että kahdestatoista sektorista, jotka saatiin jakamalla kappaleet neljään, on kuusi. Tämä vastaa sanomista, että 6/4 (vastaa 1,5) radasta on varattu tapahtumaa varten.

Nämä erot huomioon ottaen on myös syytä sanoa, että sekä oikeat että väärät murtoluvut ovat jaettavissa. Toisin sanoen niitä voidaan yksinkertaistaa, kunnes niistä tulee pelkistymätön murtoluku, jossa osoittajalla ja nimittäjällä ei ole yhteisiä jakajia.

Toinen huomioitava seikka on, että väärän murtoluvun käänteinen murto-osa on oikea murto-osa, ja sama pätee päinvastaisessa mielessä.