myyntivastaava

Myyntipäällikkö on yrityksen myyntiosaston päällikkö. Voit toimia johtajana tai myyntipäällikkönä.

myyntivastaava

Yksinkertaisesti sanottuna myyntijohtaja on se, joka vastaa yrityksen myyntialueesta.

Näin ollen sillä on monia toimintoja suoritettavana. Siksi sen tulee olla ammattilainen, jolla on laajat tekniset, hallinnolliset, markkinoinnin, myyntistrategian ja ryhmäjohtamisen tiedot.

On tärkeää mainita, että myyntipäälliköllä on useita vastuutehtäviä organisaatiossa. Yksi niistä on myyntitiimin koulutus ja johtaminen. Toinen on ymmärtää ja täyttää asiakkaiden vaatimukset tarjotakseen heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Lisäksi sinulla tulee olla laaja tietämys alasta tai toimialasta, jolla yritys kilpailee.

Myyjä ei ole myyjä

Itse asiassa myyntipäällikkö ei ole vain myyjä, vaan hän on vastuussa yrityksessä työskentelevistä myyjistä. Tästä syystä hänen on annettava myyntihenkilöstölle viitteitä työskennellä ja saavuttaa myyntitavoitteet. Hän vastaa myyntitiimin työstä.

Tietenkin, kun tärkeitä asioita ilmenee, myyntipäällikkö on työntekijänsä tai myyjänsä mukana asiakkaiden luona. Tämä, jotta ei menetä asiakkaita tai ei menetä neuvotteluja. Lisäksi sinun tulee tuntea kaikkien asiakkaiden myyntiportfolio ja tilit. Siten ongelman ilmetessä voit ottaa vastuun ja tarjota edullisen ratkaisun.

Myyntijohtajan toiminnot

Myyntijohtajan tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Suunnittele myyntistrategiat, joita yritys tai yritys toteuttaa.
  • Optimoi myyntitulos kasvattaaksesi yrityksen tuloja.
  • Suorita neuvottelut sopimusten ehdoista ja ehdoista. Tätä varten sinun on luotava yhteys asiakkaisiin, erityisesti tärkeisiin asiakkaisiin.
  • Seuraa myyntikiintiöiden tuloksia. Näin saavutettuja ja odotettuja tuloksia voidaan verrata. Myös tehdä muutoksia, jos ne ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Osallistu ja osallistu markkinointitoimintaan neuvoaksesi ja tukeaksesi paremmin yrityksen tarjoamien tavaroiden ja palveluiden markkinointia.
  • Apua ja tukea myyntiä edeltävissä ja myynnin jälkeisissä prosesseissa. Tämä auttaa sinua luomaan paremman suhteen asiakkaisiisi. Tarkoituksena on ymmärtää heitä ja antaa heille vastaus ongelmiinsa.

Myyntijohtajan tehtävät

Myyntipäällikön tehtävät yrityksessä ovat:

1. Valmista markkinatutkimus ja suunnittelu

Ensin sinun on tehtävä markkinatutkimus. Tämä auttaa sinua erityisesti havaitsemaan täyttämättömiä asiakkaiden tarpeita. Tätä varten sinun on arvioitava asiakkaan tarpeet ja priorisoitava ne. Tällä tavalla pystyt tunnistamaan parempia liiketoimintamahdollisuuksia ja suunnittelemaan myyntistrategioitasi.

2. Kuuntele asiakasta

Toiseksi myyntipäällikön on pidettävä säännöllistä ja jatkuvaa yhteyttä asiakkaisiin. Vain tällä tavalla voit tietää heidän toiveensa ja tarpeensa. Tämä, jotta voidaan tarjota parempia ratkaisuja ja neuvotteluja.

3. Lähetä raportit

Kolmanneksi sinun on lähetettävä tuote- ja tulosraportit. Tuotteista niin, että asiakkaalla on selkeä käsitys siitä, mitä myydään. Samoin yritykselle, koska sen on seurattava tuloksia, koska sen tulojen ja voittojen taso riippuu siitä.

4. Motivoi ja ohjaa myyjien työtä

Lopuksi sinun on motivoitava myyntihenkilöstö saavuttamaan myyntikiintiöt. Lisäksi sinun on seurattava suorituskykyäsi arvioidaksesi tuloksia. Tämä auttaa sinua tekemään suunnitteluparannuksia.

Myyntipäällikkö 1
myyntivastaava
Vastuut

Mitä myyntipäällikön pitäisi tietää?

Toisaalta jokaisella myyntipäälliköllä tulee olla tietoa myyntiä lisäävistä strategioista sekä liiketalouden ja markkinoinnin hallintaa. Lisäksi vaaditaan teknistä tietämystä yrityksen myymistä tuotteista ja palveluista.

Lisäksi sinun tulee osata käsitellä ryhmiä ja neuvottelutekniikoita, sillä joudut jatkuvasti toteuttamaan kokouksia ja neuvotteluprosesseja yrityksen asiakkaiden kanssa. Jos olet tekemisissä kansainvälisten asiakkaiden kanssa, sinun tulee hallita muita kieliä. Myyntijohtajien tulee olla päättäväisiä ja heillä tulee olla erinomaiset kommunikointitaidot.

Myyntijohtajien tyypit

Määritetyn vastuun tason mukaan löydämme seuraavan tyyppisiä myyjiä:

1. Paikallinen

Tietenkin paikallinen myyntipäällikkö vastaa kaupungin tai kunnan myyntiosastosta. Yleensä olet vastuussa useista myyjistä, jotka noudattavat kehotuksiasi strategioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Alueellinen

Vastaavasti alueellinen myyntipäällikkö vastaa yrityksen myynnistä alueella tai maakuntien joukossa. Samoin sinun on johdettava määrättyä myyntihenkilöstöä.

3. Kansainvälinen

Kansainvälinen johtaja puolestaan ​​ottaa vastuun yrityksen tavaroita ja palveluita kansainvälisillä markkinoilla markkinoivan myyntitiimin johtamisesta. Se voi olla toiseen maahan tai muihin maihin.

Myyntipäällikkö 2
myyntivastaava
Tyypit

Yhteenvetona voidaan todeta, että myyntipäällikköllä on erittäin tärkeä rooli kaikissa yrityksissä, sillä hänen on otettava kaikki kykynsä ja taitonsa käytäntöön, jotta myyntitiimi saavuttaa ehdotetut tavoitteet.