Maatalouden historiaa

Maatalouden historia viittaa siihen kehitykseen, jota maataloudessa on käyty sen ilmestymisestä, neoliittiselta ajalta, nykypäivään asti, kun on käytetty teollisia työkaluja, jotka mahdollistavat laajamittaisen hyödyntämisen. Ja jos haluamme puhua talouden sektorista, jolla on historiaa, maatalous on niistä sopivin.

Maatalouden historiaa

Kuten tiedämme, maatalous on yksi talouden vanhimmista sektoreista. Ensimmäisten sivilisaatioiden ilmaantumisen jälkeen maatalous oli hyvin läsnä niiden jokapäiväisessä elämässä. Ja siitä lähtien kun muinaiset sivilisaatiot hylkäsivät metsästyksen ja keräilyn ja alkoivat organisoida, maatalous on ollut tie, jonka kautta tämä organisaatio on saanut aikaan kehitystä. Siten työnjaosta, joka antoi kansalaisille mahdollisuuden omistautua erilaisiin tuottaviin tehtäviin päivittäisessä elämässään, itse sivilisaatioiden tarjontaan, joka mahdollisti heidän toimeentulonsa, kaikki tämä, samoin kuin paljon muuta, on liittyy maatalouden syntymiseen.

Toisin sanoen puhumme alasta, joka teolliseen vallankumoukseen asti oli karjan lisäksi maiden talouskasvun päämoottori. Samoin, ja kuten alussa totesimme, puhumme väestön kannalta ratkaisevasta tekijästä sallimalla heidän toimeentulonsa tästä käytännöstä saadun ruoan ansiosta.

Maatalous ei kuitenkaan ole vuosien saatossa pysynyt kiinteänä. Planeetallamme asuneet eri sivilisaatiot käyttivät historiansa aikana hyvin erilaisia ​​tekniikoita ja työkaluja. Tässä mielessä, kun neoliittinen maatalous käytti hyvin alkeellisia työkaluja, nykyaikainen maatalous käyttää raskaita koneita, jotka mahdollistavat maataloustuotannon massiivisen louhinnan. Samalla tavalla kun roomalaiset loivat ojia ja kanavia peltojen kastelua varten, nykyajan maataloudessa on automaattinen kastelu, jota ohjataan suuritehoisilla tietokoneilla.

Siksi on kätevää tuntea erilaiset edistysaskeleet, joita on kehitetty maataloudessa, joka on yksi historiamme vanhimmista talouden sektoreista. No, näiden kautta voimme oppia monia muita sivilisaatioiden näkökohtia samalla kun käytämme menneisyyttä tulevaisuuden maatalouden kehittämiseen.

Katsotaanpa maatalouden kehitystä läpi historian keskittyen noihin näkyvimpiin jaksoihin.

Maatalouden historiaa

Niistä eri historiallisista ajanjaksoista, jolloin maatalous on käynyt läpi merkittävän kehityksen, joka on mennyt historiaan, on korostettava seuraavaa 6:ta:

 • Alkukantainen maatalous.
 • Maatalous antiikin Roomassa.
 • Maatalous keskiajalla.
  • Feodaalinen maatalous.
  • Islamin maatalous.
 • Maatalous nykyaikana.
  • Maatalous ja teollinen vallankumous.
 • Maatalous nykyaikana.

Alkukantainen maatalous

Se viittaa vanhimpaan vaiheeseen, jossa havaitsemme maataloustoimintaa. Tässä vaiheessa ensimmäiset yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat maatalouskäytännön käyttöönoton seurauksena.

Maatalouden ilmaantumisen ansiosta yhteiskunnat lakkasivat olemasta metsästäjiä ja keräilijöitä, mikä synnytti maatalousyhteiskuntaa. Samalla tavalla he lakkasivat olemasta paimentolaisia, jolloin siirtokunnat ja maanviljely olivat omavaraisia.

Primitiivisen maatalouden tärkeimmät panokset

Hänen tärkein panoksensa oli itse maatalouskäytäntö. Tämä mahdollisti maatalousyhteiskuntien syntymisen ja sen myötä ensimmäisten sivilisaatioiden kehittymisen.

Maatalous antiikin Roomassa

Kuten sanoimme, maatalouden ilmaantumisen myötä syntyivät ensimmäiset sivilisaatiot, jotka synnyttivät suuret imperiumit. Näiden valtakuntien joukossa on Rooman valtakunta.

Rooman valtakunta antoi suuren panoksen maatalouden kehitykseen. Näiden panosten joukossa he tutustuivat karjan käyttöön maan muokkaukseen sekä työkalujen käyttöön, jotka mahdollistivat ihmisen vähemmän vaivaa ja suuremman tuottavuuden. Roomalainen aura on esimerkki tästä tai kompostin käytöstä.

Lisäksi roomalaiset ottivat käyttöön erittäin kehittyneitä kastelujärjestelmiä. Näistä erottuu mylly, kastelutekniikat, akveduktit ja muut järjestelmät, jotka mahdollistivat tämän tieteenalan kehittämisen.

Maatalouden tärkeimmät panokset antiikin Roomassa

Kuten olemme kommentoineet, tärkeimmät panokset olivat maankäsittelytekniikat, kuten roomalainen aura, sekä työkalujen, kuten mylly, ja tehokkaampien ja tehokkaampien kastelujärjestelmien käyttöönotto.

Maatalous keskiajalla

Keskiajalla erottui kaksi vaihetta, joilla on suuri panos maatalouskäytäntöön.

Nämä vaiheet, joihin viittaamme, ovat feodaalinen vaihe sekä islamin vaihe ja sen panos.

Tästä syystä jaamme keskiajan maatalouden historian näihin kahteen osakauteen, jotka vaikuttavat eniten maatalouskäytäntöön.

Islamin maatalous

Vaikka Rooman valtakunta ja muut yhteiskunnat ottivat käyttöön työkaluja, kuten vesijohdon tai muita välineitä, jotka edistivät maatalouden kehitystä, vasta tällä hetkellä maataloudessa tapahtuu uusi suuri muutos yhteiskunnissa.

Meidän on siis sanottava, että islamin aikainen maatalouden vallankumous oli löytöjen aikakautta sekä työkalujen että tuotantotekniikoiden suhteen.

Maailmanpyörä, hydrauli- ja tuulimylly sekä pato ovat osa näiden yhteiskuntien tuomia innovaatioita. Ja kaikki tämä, lisäksi luettelo tekniikoista, jotka saivat aikaan niin sanotun "kehittyneitä maatalousjärjestelmiä".

Feodaalinen maatalous

Feodalismi oli järjestelmä, joka on osittain maineensa velkaa maataloudelle. Feodaaliherrat ruokkivat lääninhallituksensa väestöä maataloustuotannolla, joten puhumme näiden yhteiskuntien toimeentulon peruskäytännöstä. Lisäksi toistuva sotatoiminta tänä aikana teki ylijäämän välttämättömyyden työnjaon kehittymiselle.

Tästä syystä tässä vaiheessa kehitettiin uusia teknisiä edistysaskeleita, kuten rauta-aura, sekä teknisiä elementtejä, kuten kolmen vuoden kierto. Nämä muutokset mahdollistivat tuotannon maksimoimisen ja riittävän yhteiskunnan tarvitseman ylijäämän syntymisen.

Näiden innovaatioiden joukossa kesanto on erittäin tärkeä paikka, tässä historian vaiheessa käytetty tekniikka, jonka avulla maat voivat uudistaa ravintoaineita, joita ne menettivät hyödyntämisvaiheessaan.

Keskiajan maatalouden tärkeimmät panokset

Maatalous koki keskiajalla hyvin merkittäviä muutoksia. Mitä tulee feodalismin panokseen, niin rauta-aura, samoin kuin kolmen vuoden kierto, jättävät yhdessä kesantonsa kanssa suuren panoksen tähän taloudelliseen toimintaan.

Kun taas on kyse islamin aikaisesta maataloudesta, puhumme sellaisista työkaluista kuin mylly, vesipyörä, pato sekä muista mekanismeista, jotka mahdollistivat tämän maatalouskäytännön edistämisen.

Maatalous nykyaikana

Se viittaa vaiheeseen, jossa maatalouden suuri muutos kootaan läpi historian. Tämän muutoksen alku alkaa 1700-luvulla teollisen vallankumouksen saapuessa ja päättyy 1800-luvulle.

Puhumme siis teknisistä muutoksista ja lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka mahdollistivat suuren edistyksen tällä alalla.

Näiden teknisten muutosten osalta tämä vaihe mahdollisti tuotannon ja siten ylijäämän lisäämisen. Tällä tavalla saatiin aikaan suurempaa kaupallistamista ja tämän alan ammattimaistumista. Näin ollen on arvioitu, että tuotanto kasvoi jopa 90 % näiden tekniikoiden sekä teollisen vallankumouksen aikana kehitettyjen koneiden ilmaantuessa.

Lainsäädäntömuutokset, uudistukset, joissa maat saivat lakata olemasta julkisia, olivat kuitenkin myös erittäin vaikuttavia, mikä mahdollisti niiden yksityisomistuksen. Ja juuri nämä muutokset asetuksessa tekivät tästä käytännöstä maanomistajille edullisemman toiminnan, mikä rohkaisi investointeja.

Maatalous ja teollinen vallankumous

Kuten mainittiin, teollisella vallankumouksella on merkittävä paikka tässä vaiheessa maatalouden historiassa. Ilman tuota teollista vallankumousta monia koneita, jotka mahdollistivat tämän tuotantotason saavuttamisen, sekä tuon edullisemman asetuksen soveltamista ei olisi ollut olemassa.

Nykyajan tärkeimmät panokset maataloudelle

Tärkeimpiä panoksia ovat maanomistajille suotuisin sääntely sekä maatalouden teollistuminen, joka teollisten koneiden ja työkalujen myötä mahdollisti tämän toiminnan ammattimaistumisen.

Maatalous nykyaikana

Tässä vaiheessa vihreä vallankumous sekä kestävä ja ekologinen maatalousliike erottuvat.

Vihreä vallankumous viittaa muutokseen, jonka maataloudessa on tapahtunut edellisen maatalousvallankumouksen jälkeen. Tämä vallankumous viittaa muutoksiin, joita maatalous toteuttaa ja jotka tapahtuivat 1960-1980-luvuilla Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Nämä muutokset ovat useiden käytäntöjen ja teknologioiden käyttöönottoa, jotka mahdollistavat maataloustuotannon heikosti hedelmällisillä tai jopa äärimmäisillä mailla.

Puhumme siis vallankumouksesta, jossa oli kysymys maatalouden laajentamisesta sellaisille maille, joilla ei aiemmin olisi saatu satoa. Tällä tavalla maatalouskäytäntö on sallittu kaikkialla planeetalla.

Ja samalla tavalla meillä on luomuviljely, liike, joka tekee maatalouskäytännöstä kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän käytännön hyödyntää saastuttamattomia menetelmiä tuotannon talteenottoon.

Tällä tavalla tämä liike toteuttaa ympäristökriteereitä maatalouskäytännössä ja tarkastelee kaikkia historian aikana käyttöön otettuja mekanismeja. Tämä, jotta nähdään sen vaikutus planeettaan ja sen kestävyys.

Maatalouden tärkeimmät panokset nykyaikana

Näistä panoksista erottuvat muutokset, jotka mahdollistavat maatalouskäytännön vähemmän hedelmällisillä mailla, jotka ovat usein myös köyhempiä alueita. Tällä tavoin sallitaan taloudellinen toiminta, joka voi auttaa heitä kehittymään ja hankkimaan ruokaa.

Toisaalta ekologisten asioiden edistymistä arvostetaan suuresti. No, monet lannoitteet ja torjunta-aineet, joita on käytetty läpi historian, ajan myötä, olisivat myös aiheuttaneet lukuisia luonnonkatastrofeja.