Luokkaongelma

Luokkataistelu on sosialismiin kuuluva käsite, joka on sen teoreettinen perusta. Se toteaa, että sen olemassaolo on välttämätöntä, ja asettaa vastakkaiksi puolueiksi työväen tai työväenluokan ja kapitalistisen porvariston.

Luokkaongelma

Luokkataistelun periaate yhteiskunnassa tai taloudessa on sosialististen, marxilaisten ja kommunististen teorioiden toteuttaman todellisuuden ymmärtämisen tai tutkimuksen kulmakivi.

Tietyn jännitteen tai konfliktin olemassaolo eri yhteiskuntaluokkien välillä (proletariaatti vs. kapitalistinen porvaristo) on riittävä syy sosialismin akselina olevan valtion uudelleenjärjestelylle ja jokaisen yksilön tasa-arvolle valtiota vastaan.

Luokkataistelu 3

Historiallinen käsitys luokkataistelusta

Huolimatta siitä, että tämä käsite on selvästi sosialistinen ja laajasti kehittynyt Marxin tai Engelsin teorioissa, niissä huomautetaan, että historiallisesti luokkataistelu on ollut olemassa kauan ennen kapitalistisen yhteiskunnan ilmaantumista teollistumisen seurauksena.

Tällä tavalla ilmiöt, kuten orjuus tai feodaalisten hallintojen olemassaolo vasalliensa tai tavallistensa kanssa, ymmärretään selkeinä esimerkkeinä eri yhteiskunnissa vallitsevasta eriarvoisuudesta ajan myötä.

Samalla on syytä mainita, että luokkataistelusta on erilaisia ​​näkemyksiä ja käsityksiä. Siten voimme löytää anarkistisen, konservatiivisen ja marxilaisen näkemyksen. Anarkistisen käsityksen mukaan luokkataistelu perustuu Nicholas Machiavellin keksimän termin alkuperään. Konservatiiviseen näkemykseen ei puolestaan ​​ole leimattu mikään historiallinen hetki, koska se perustuu ajatukseen, että köyhimmät luokat pyrkivät rikastumaan ja muuttamaan yhteiskunnallista asemaansa. Lopuksi, marxilainen visio on selvästi leimattu Karl Marxin työstä, joka muodostaa oman näkemyksensä aiheesta.

Luokkataistelun tavoitteet

Sosialistisesta teoreettisesta näkökulmasta luokkataistelun olemassaolo edellyttää tiettyjen tavoitteiden saavuttamista:

  • Yhteiskunnallinen, poliittinen ja taloudellinen edistys voidaan saavuttaa vain luokkataistelun ja proletariaatin diktatuurin saavuttamisen (lopputilassaan) kautta.
  • On välttämätöntä sijoittaa vastakkaisia ​​elementtejä äärimmäisyyksiin: proletariaatti, joka tarjoaa kykynsä työskennellä porvarillista luokkaa vastaan, joka omistaa tietyssä paikassa tuotantotekijät ja käyttää ensin mainittua.
  • Ainoa tapa lopettaa taistelu on perustaa tasa-arvoinen ja luokaton yhteiskunta. Sosialismissa puhumme proletariaatin diktatuurista vallankumouksen avulla.
  • Tarvittava askel ennen tätä päämäärää olisi vastaavan luokkatietoisuuden kehittäminen.