Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Kestävän kehityksen tavoitteet tai maailmantavoitteet, jotka tunnetaan myös nimellä SDG, ovat sitoumuksia, joihin jäsenmaat ovat sitoutuneet vuodesta 2015 lähtien. Historiallisesti ne hyväksyttiin yksimielisesti Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksessa, jossa oli mukana 193 YK:n jäsenvaltiota.

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Ne sisältyvät julistukseen, jossa on yhteensä 17 tavoitetta ja 169 tavoitetta.

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Ne keskittyvät köyhyyden poistamiseen, luonnonvarojen käytön optimointiin, sosiaaliseen eriarvoisuuteen; sekä elämänlaatu ja odotukset maailmanlaajuisesti.

Siinä käsitellään muun muassa työllisyyttä, koulutusta, terveydenhuoltoa, puhdasta energiaa ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittamista.

Tavoitteita nostettiin ottaen huomioon, että yhdellä osa-alueella tehdyt muutokset vaikuttavat toiseen.

17 SDG-tavoitetta

Jokainen tavoitteista on lueteltu alla.

 1. Köyhyyden loppu: Nostettu täyttämään koko väestön perustarpeet.
 2. Zero Hunger: Ruokaturvan ja kestävän maatalouden edistäminen.
 3. Terveys ja hyvinvointi: Terveellisen elämän aloitteilla.
 4. Laadukas koulutus: Tehokkaat mahdollisuudet kaikille saada oppia.
 5. Sukupuolten tasa-arvo: Sellaisten politiikkojen edistäminen, joilla vältetään miesten ja naisten välinen eriarvoisuus.
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio: Juomaveden saatavuus kaikille.
 7. Edullinen ja puhdas energia: Kestävän energian saaminen kaikkien saataville.
 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu: Tasa-arvoiset tuotantomahdollisuudet kaikille.
 9. Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri: Tuetaan osallistavaa teollistumista.
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen: Vähennä maiden välisiä eroja.
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt: osallistavien yhteiskuntien perusta.
 12. Vastuullinen tuotanto ja kulutus: Varmista kestävä tuotantoprosessi ja kysyntä.
 13. Ilmastotoimet : Toteuta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
 14. Vedenalainen elämä: Varmista kestävien meren luonnonvarojen vastuullinen käyttö.
 15. Maan ekosysteemin elämä: Maan huononemisen palauttaminen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen estäminen.
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot: Edistä rauhaa tunnustamalla jokaisen yksilön oikeudet.
 17. Liittoumat tavoitteiden saavuttamiseksi: Tukevat maiden välistä yhteistyötä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden vaikutukset

Nämä tavoitteet edustavat merkittävää pyrkimystä lisätä yleisön tietoisuutta, jota tukevat teknologian, tiedon, taloudellisten resurssien jne. käyttö. Sekä esityslistan ja indikaattoreiden laatiminen, joiden avulla saavutuksia voidaan seurata.

Yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi ajaa kansalaisyhteiskunnan, valtion ja yksityisen sektorin sitoutuminen.

Kansainvälinen instituutio, joka tekee yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi, on Maailman terveysjärjestö (WHO) kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Sen soveltamisalaa tukevat seuraavat toimet:

 • Hallitusten tukeminen terveyspolitiikan ja -suunnitelmien kehittämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä.
 • Auttaa tekemään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa kansallisten prioriteettien mukaisesti.
 • Se kokoaa ja levittää tietoa terveydestä, jotta maat voivat suunnitella menojaan ja seurata edistymistään näissä asioissa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden soveltaminen

On olemassa sovellus nimeltä “ SDG in Action ”, joka voidaan ladata mobiililaitteeseen, jotta kansalaisyhteiskunta voi osallistua ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Tämän sovelluksen avulla jokainen voi ehdottaa omia toimiaan ja jopa kutsua muita liittymään näihin aloitteisiin.