Kelluva pääoma (free float)

Kelluva pääoma on se prosenttiosuus yrityksen ulkona olevista osakkeenomistajista, jonka yksityissijoittajat voivat hankkia. Se tunnetaan myös englanninkielisellä nimellä, free float.

Kelluva pääoma (free float)

Nämä osakkeet eivät ole määräävässä asemassa olevan konsernin ja/tai yhtiön strategisten sijoittajien määräysvallassa. Siksi niitä voi ostaa vapaasti jälkimarkkinoilta.

Yritykselle on tärkeää, että huomattava osa osakkeista on vapaasti vaihdettavissa, koska se antaa sijoittajille paremman turvan. Tämä johtuu siitä, että mitä suurempi vapaasti kellotata, sitä paremmat mahdollisuudet sijoittajalla on löytää vastine markkinoilta. Toisin sanoen mitä korkeampi free float, sitä suuremmat mahdollisuudet sijoittajalla on löytää myyjä, jos hän haluaa ostaa osakkeita, tai löytää ostaja, jos hän haluaa myydä jo omistamiaan osakkeita.

Tällä tavalla vapaasti vaihdettaviksi tarkoitetut osakkeet tarjoavat likviditeettiä jälkimarkkinoille ja antavat niille lisää syvyyttä.

Toisaalta se, että yrityksillä on korkea kelluva pääoma, edistää oikeaa hinnanmuodostusprosessia ja vähentää niiden volatiliteettia. Tämä on ollut keskustelun aiheena ja avaa oven (joillakin osakemarkkinoilla) mahdolliselle asetukselle tai asetukselle, joka luo perustan riittävälle prosenttiosuudelle vapaasti pörssissä yrityksille.

Kelluvan pääoman laskenta

Kelluvan pääoman laskentakaava on seuraava:

Free float = ulkona olevat osakkeet – rajoitetut osakkeet

  • Liikkeessä olevat osakkeet : Niiden osakkeiden kokonaismäärä, joihin yhtiön pääoma on jaettu.
  • Ehdolliset osakkeet: hallitsevaan konserniin kuuluvien osakkeenomistajien (tunnetaan myös määräysvaltaisina osakkeenomistajina) omistamat osakkeet. Näitä osakkeita ei pidetä myytävänä.

Esimerkki vapaan liikkeen laskemisesta

Oletetaan, että pörssiyhtiön pääoma on 1 000 000 euroa jaettuna 100 000 osakkeeseen (100 000 osaketta nimellisarvoltaan 10 euroa). Pääomaa hallitsee 2 enemmistö- tai määräysvaltaosakkeenomistajien ryhmää.

  • A-ryhmä omistaa 10 % koko pääomasta (tämä ryhmä omistaa siis 10 000 osaketta nimellisarvoltaan 10 €).
  • Ryhmä B omistaa 20 % koko pääomasta (tämän toisen ryhmän hallussa on siis 20 000 osaketta nimellisarvoltaan 10 €).

Siksi tiedot huomioon ottaen ja kaavaa soveltamalla:

Osakkeet: 100 000

Ehdolliset osakkeet: 30 000 (10 000 ryhmästä A + 20 000 ryhmästä B).

Vaihtuva pääoma = 100 000- (10 000 + 20 000) = 70 000 osaketta. Siksi tämä yritys omistaa 70 % pääomastaan ​​kelluvaan pääomaan.

Vaihtuvaa pääomaa käytetään myös painotettujen pääomitussuhteiden rakentamiseen. Free float -eristä riippuen yhtiöllä on suurempi tai pienempi paino indeksissä. Yllä olevan lisäksi sitä käytetään myös joidenkin taloudellisten tunnuslukujen laskemiseen.