Käänteinen matriisi, kertaluku 2

Käänteinen matriisi, kertaluku 2

Kuvakaappaus 2019 08 13 Klo 20.00.25

Käänteismatriisi on matriisin lineaarinen muunnos kertomalla matriisin determinantin käänteisarvo transponoidulla adjointmatriisilla.

Toisin sanoen käänteismatriisi on determinantin käänteisen kertolasku transponoidulla adjointmatriisilla.

Suositeltavat artikkelit: matriisin determinantti, neliömatriisi, päädiagonaali ja operaatiot matriisien kanssa.

Jos mikä tahansa matriisi X on sellainen, että

Kuvakaappaus 2019 08 13 Klo 19.30.11
Neliömatriisi järjestyksen 2.

2-kertaisen matriisin käänteismatriisikaava

Sitten X:n käänteimatriisi on

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.31.12
Käänteinen matriisi kaava kertaluvun 2 neliömatriisista.

Tällä kaavalla saadaan 2-kertaisen neliömatriisin käänteismatriisi.

Yllä oleva kaava voidaan ilmaista myös matriisin determinantilla.

2-kertaisen matriisin käänteismatriisikaava

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.32.12
Käänteinen matriisi kaava kertaluvun 2 neliömatriisista.

Kaksi yhdensuuntaista viivaa X:n ympärillä nimittäjässä osoittavat, että se on matriisin X determinantti.

Kun neliömatriisilla on käänteimatriisi, sanomme sen olevan säännöllinen matriisi.

Vaatimukset

Löytääksemme käänteisen matriisin kertaluvun n matriisille meidän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Matriisin on oltava neliömatriisi.

Rivien lukumäärän (n) on oltava sama kuin sarakkeiden lukumäärän (m). Toisin sanoen matriisin järjestyksen on oltava n, kun n = m.

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.33.16
Neliömatriisi kertaluvun n.
  • Determinantin on oltava nollasta poikkeava (0).

Matriisin determinantin on oltava nollasta poikkeava (0), koska se osallistuu kaavaan nimittäjänä. Jos nimittäjä olisi nolla (0), meillä olisi epämääräisyys.

Jos nimittäjä (ad – bc) = 0, eli matriisin X determinantti on nolla (0), niin matriisilla X ei ole käänteismatriisia.

Omaisuus

Neliömatriisilla X, jonka kertaluku on n, on käänteismatriisi X, jonka kertaluku on n, X -1 , niin että se täyttää

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.34.10
Käänteinen matriisiominaisuus.

Kertomassan elementtien järjestyksellä ei ole merkitystä, eli minkä tahansa neliömatriisin kertominen sen käänteismatriisilla johtaa aina saman järjestyksen identiteettimatriisiin.

Tässä tapauksessa matriisin X järjestys on 2. Voimme siis kirjoittaa edellisen ominaisuuden uudelleen seuraavasti:

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.34.42
Käänteinen matriisiominaisuus.

Käytännön esimerkki

Etsi matriisin V käänteismatriisi.

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.35.27
Esimerkki 2:n asteen käänteimatriisista.

Tämän esimerkin ratkaisemiseksi voimme soveltaa kaavaa tai ensin laskea determinantti ja sitten korvata sen.

Kaava

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.35.52
Käänteisen matriisikaavan soveltaminen matriisiin V.

Kaava determinantilla

Laskemme ensin matriisin V determinantin ja korvaamme sen sitten kaavassa.

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.36.14
Matriisin V determinantti.

Sitten saadaan, että matriisin V determinantti on eri kuin nolla (0), ja voidaan sanoa, että matriisilla V on käänteinen matriisi.

Kuvakaappaus 2019 08 13 A Les 19.36.52
Matriisin V käänteismatriisi V:n determinantilla.

Saman tuloksen saamme käyttämällä kaavaa tai laskemalla ensin determinantti ja sitten korvaamalla sen.

Käänteisen matriisin järjestys on sama kuin alkuperäisen matriisin järjestys. Tässä tapauksessa meillä on sama määrä rivejä n ja sarakkeita m sekä matriisissa V että V -1 .

Matriisijako

  • Matriisin determinantti
  • Antisymmetrinen matriisi
  • Kiinnitetty matriisi