Käänteinen logistiikka

Käänteinen logistiikka on eräänlainen logistiikka, joka vastaa jätteen tai syntyvän jätteen käsittelystä koko toimitusketjussa. Tämän tarkoituksena on kierrättää tai tuhota mainittu materiaali.

Käänteinen logistiikka

Käänteinen logistiikka voi siis sisältää erilaisia ​​toimia, kuten ylijäämätavaroiden uudelleenkäyttöä, (esimerkiksi huonokuntoisen) tavaran palauttamista tavarantoimittajille tai pakkausten (kuten lasipullojen) talteenottoa.

Myös tämäntyyppinen logistiikka vastaa tuotantoprosessin jätteiden käsittelystä.

On myös syytä selventää, että käänteislogistiikan määritelmää ei ole olemassa. Mutta yleensä aina painotetaan jo käytettyjen tai samasta tuotantoprosessista syntyneiden elementtien talteenottoa.

Sitä kutsutaan käänteislogistiikaksi, koska logistiikkaprosessin järjestys tai järjestys on käänteinen, mikä olisi seuraava: raaka-aineiden vastaanotto, raaka-aineiden syöttö tuotantoprosessiin, tuotanto, jakelu ja myynti loppuasiakkaalle.

Käänteinen logistiikkaesimerkki

Esimerkki käänteisestä logistiikasta on kodinkoneita myyvien yritysten tarjoamat korjauspalvelut. Ideana on, että asiakas voi takuuaikana pyytää myyjää korjaamaan ostamansa tavaran. Tämä sillä edellytyksellä, että tietyt ehdot täyttyvät, pääasiassa ettei ihmisen toiminnasta johtuvia vahinkoja ole syntynyt.

Tarjoamalla tämän myynnin jälkeisen palvelun myyjä voi vaihtaa tiettyjä tuotteitaan, jotta ne toimivat optimaalisesti. Näin saavutetaan suurempi asiakastyytyväisyys.

Käänteinen logistiikka ja kiertotalous

Käänteisen logistiikan käsite voi muistuttaa meitä kiertotaloudesta. Tämä nostaa tuotantomallin, jolle on ominaista kestävyys sekä resurssien ja energianlähteiden säästäminen. Tavarat tuotetaan, kulutetaan, kierrätetään, tuotetaan ja kulutetaan uudelleen, siirtyen kiertokulkuun.

Voimme päätellä, että kiertotaloutta soveltamalla turvaudumme myös käänteiseen logistiikkaan. Jälkimmäinen on kuitenkin laajempi käsite, joka kattaa liikekäytännöt, jotka eivät johdu pelkästään ympäristöstä huolehtimiseen. Sen sijaan voi olla, että yritys haluaa vain tuottaa suurempia voittoja.

Kuvittele esimerkiksi, että yritys yrittää myydä tuotteita, jotka oli alun perin poistettu käytöstä tai palautettu pienten virheiden vuoksi. Tätä ei voida pitää kiertotaloudena, koska yritys ei hyödynnä tuotantoprosessista syntyvää jätettä. Meillä on kuitenkin edessämme käänteisen logistiikan tapaus.