Julkinen työ

Julkinen työ, joka tunnetaan myös nimellä julkinen infrastruktuuri, on joukko rakennuksia, infrastruktuureja ja laitteita, joita alueen hallitus edistää ja rakentaa. Toisin kuin yksityiset työt, julkiset työt rahoitetaan valtion julkisilla varoilla.

Julkinen työ

Julkiset työt koostuvat pääasiassa joukosta rakennuksia, huonekaluja, laitteita ja infrastruktuureja, jotka kansalaisten yhteiskäyttöön rakentavat ja edistävät hallitusta alueella. Tämän tyyppisiä töitä rahoitetaan julkisilla varoilla sekä mahdollisilla yksityisillä rahoittajilla julkiseen ja yleiseen käyttöön.

Puutarha, sairaala (julkinen), tie, alueen yleinen valaistus, koulu tai instituutti (julkinen) ovat selviä esimerkkejä julkisista töistä.

Erilaisia ​​vuokraustyyppejä

Julkisen työn budjetoi ja edistää alueen hallitus. Useilla alueilla hallituksella ei kuitenkaan ole rakennusyrityksiä suorittamaan tällaisia ​​töitä. Tätä varten työn suorittamiseen tarvitaan yksityinen yritys, jonka valtio palkkaa suorittamaan työn.

Julkisten töiden tekemiseen on kaksi sopimustapaa:

Suora vuokraus

Hallitus valitsee omien kriteeriensä perusteella hankkeen toteuttavan yrityksen sekä rahoittaa sen rakentamiseen osoitetun budjetin.

Julkinen tarjouskilpailu

Mitä kutsutaan julkiseksi kilpailuksi. Se on järjestelmä, jonka kautta hallitus, joka haluaa toteuttaa hankkeen, laatii julkisen esityksen, johon eri yksityiset yritykset voivat päättää toteuttaa sen. Siten eri yritykset tekevät hallitukselle esityksen, että kyseinen yritys vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä prosessin aiheuttamista kustannuksista.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa se ehdotus, joka parhaiten vastaa työn tarpeita sekä laadultaan että ajalla ja budjetilla, ja tuloksena on kilpailun voittaja.

Kun otetaan huomioon suorasopimusten aiheuttama korruptio ja kiistat, suuressa osassa kehittyneitä talouksia suora sopimus on korvattu julkisilla tarjouskilpailuilla. Päätös on siten avoimempi julkisen hallinnon asioissa. Näin taataan puolueettomuus päätöksenteossa. Vältä vuorostaan ​​useiden yritysten suosimista, mikä on joissain maissa kielletty.

Tärkeimmät julkiset työhankkeet

Puutarhan rakentamisesta kaupungin pääväylään julkisia töitä voidaan seurata jatkuvasti.

Hallituksen toteuttamien tärkeimpien julkisten töiden hankkeisiin kuuluvat seuraavat:

  • Kuljetustyöt: rautatieverkostot, juna-asemat, tiet, moottoritiet, moottoritiet, tiet, satamat, kanavat, salmi, lentokentät.
  • Kaupunkiinfrastruktuuri: puutarhat, kadut, sillat, julkinen valaistus.
  • Hydraulityöt: puhdistamot, viemärit, putket, ojat, padot, suot.
  • Julkisten rakennusten infrastruktuuri: sairaalat, kulttuurikeskukset, museot, koulut, instituutit, yliopistot, ministeriöt, turvallisuusjoukkojen, kuten poliisin tai palomiesten, toimistot.