Joukkovelkakirjalainan haltija

Joukkovelkakirjalainan haltija on henkilö tai yhteisö, jolla on hallussaan yrityksen tai valtion liikkeeseen laskemia kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka ovat osa sen velkojia.

Joukkovelkakirjalainan haltija

Kiinteätuottoiset arvopaperit ovat rahoitusvaroja, jotka edustavat liikkeeseenlaskijansa velkasitoumuksia, joukkovelkakirjoja tai velvoitteita, joita yritykset tai valtiot laskevat liikkeeseen rahoittaakseen itsensä.

Velkakirjanhaltijan oikeudet

Joukkovelkakirjalainanhaltija saa seuraavat oikeudet ostaessaan tai merkitseessään joukkovelkakirjoja tai velkasitoumuksia.

  • Veloita sovittu korko nimikkeen nimellisarvosta.
  • Vastaanota yritykselle lainatut rahat sovituissa erissä ja ehdoilla.

Voit pitää nämä oikeudet niin kauan kuin sinulla on arvopaperit hallussasi, eli niin kauan kuin et myy niitä, ja yrityksen laiminlyönnistä tai konkurssista huolimatta.

Toisin kuin osakkeenomistajat, jotka ovat osakkaita, joukkovelkakirjalainan haltija ei omista velkaa liikkeeseen laskevaa yhtiötä pelkästään sen vuoksi, että hän omistaa sen joukkovelkakirjat tai velvoitteet. Näin ollen se ei saa osakkeenomistajaksi kuuluvia poliittisia oikeuksia.

Lisäksi joukkovelkakirjalainan haltija on ensimmäisten joukossa maksujen tärkeysjärjestyksessä velan liikkeeseen laskevan yhtiön selvitystilassa, paitsi jos kyseessä on huonompi etuoikeus. Joukkovelkakirjalainanhaltijan hallussa olevan velan luottokelpoisuudesta riippuen sillä on edullisempi tai huonompi paikka mainitussa mittakaavassa.

Joukkovelkakirjalainan haltija voi hankkia arvopapereita uusissa emissioissa, jotka lasketaan liikkeeseen ensimarkkinoilla tai kaupankäynnin kautta jälkimarkkinoilla, organisoituina tai järjestämättöminä (OTC).

Joukkovelkakirjojen haltijoiden liitto

Joukkovelkakirjalainanhaltijat on ryhmitelty liitoksi, joka nimittää sen puheenjohtajaksi komissaarin, joka vastaa jäsentensä eduista. Sen tehtävänä on toimia keskustelukumppanina joukkovelkakirjalainanhaltijoiden ja liikkeeseenlaskijan välillä molemmille osapuolille suotuisten sopimusten saavuttamiseksi.

Se muodostuu välttämättä lailla kussakin liikkeessä ja jokaisen yhtiön velan merkitsijän tulee pääomayhtiölain mukaan olla osa sitä.

Sen toimintaan sovelletaan liiton sisäisiä määräyksiä ja niihin puolestaan ​​sovelletaan joukkovelkakirjalainan säännöissä määrättyä.

Liitolla on analogia yhtiökokoukselle, joukkovelkakirjojen haltijoiden yhtiökokoukselle. Kokous on päättävä elin asioissa, jotka vaikuttavat joukkovelkakirjalainanhaltijoiden yhteisiin etuihin.

Liitto syntyy liikkeellelaskuasiakirjan rekisteröinnin yhteydessä ja puretaan kaikkien velvoitteiden kuoletuksen myötä.