Ihmisten välinen viestintä

Ihmisten välinen viestintä on viestien ja tiedon vaihtoa kahden tai useamman henkilön välillä. Tätä varten he käyttävät verbaalista ja sanatonta viestintää, jonka tavoitteena on hyvä ymmärrys, joka auttaa ymmärtämään esitettävää viestiä.

Ihmisten välinen viestintä

Ihmisten on kommunikoitava ymmärtääkseen toisiaan ja järjestäytyäkseen yhteiskunnassa.

Ihmisten välinen viestintä on tapa, jolla he suorittavat tämän viestintäprosessin. Prosessi, jossa vaihdetaan tunteita, tietoa ja tietoa.

Tätä varten he käyttävät sanallista ja ei-verbaalista viestintää. Kun puhumme ihmisten välisestä viestinnästä, on huomattava, että se tapahtuu kahden tai useamman ihmisen välillä. Samalla tavalla meidän on selvennettävä, että sanallinen viestintä on sitä, joka tapahtuu, kun lähetämme ääniä tietyllä kielellä, kun taas ei-verbaalinen viestintä viittaa edelliseen liittyvään ja tapahtuu kielen liikkeen seurauksena. kädet, kehon asento sekä kaikki ne eleet, joilla ei ole mitään tekemistä verbaalisen, puhutun viestinnän kanssa.

Ihmisten välisestä kommunikoinnista on paljon hyötyä ihmiselle. Myös ihmiset, joilla on tämä taito erittäin kehittyneitä, sopeutuvat paremmin kaikkiin muutoksiin, samalla kun heillä on tyydyttävämpiä sosiaalisia suhteita.

Mitä elementtejä ihmisten väliseen kommunikaatioon sisältyy?

Nämä ovat tärkeimmät viestintään liittyvistä elementeistä:

  • Lähettäjä ja vastaanottaja: Heidät voidaan määritellä kommunikaattoreiksi, koska he vaihtavat rooleja jatkuvasti. Lähettäjä ja vastaanottaja ovat kaksi olennaista elementtiä. Ihmisten välinen viestintä tapahtuu kahden tai useamman ihmisen välillä.
  • Viesti: Se on tietoja, joita he vaihtavat. Viestejä voidaan vaihtaa sanallisen tai ei-verbaalisen viestinnän kautta. Tavoitteena on kyllä, että se on helposti ymmärrettävissä molemmille.
  • Koodi : Se on joukko elementtejä, jotka yhdistetään tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja jotka ovat semanttisesti tulkittavissa, mikä mahdollistaa tietojen vaihdon.
  • Kanava: Keskustelu, puhelu tai viestien lähettäminen mobiililaitteiden kautta ovat esimerkki kanavista, joissa ihmisten välistä viestintää voidaan toteuttaa.
  • Konteksti : Se on tila, jossa viestintä tapahtuu. Toisin sanoen olosuhteiden joukko, joka vaikuttaa sekä lähettäjään että vastaanottajaan ja määrää myös viestin tulkinnan.
  • Palaute: Tunnetaan myös palautteena. Se on mielipiteiden ja tietojen vaihtoa, joka annetaan ihmisten välisen viestinnän aikana.

Ihmisten välinen viestintä on erittäin vaatima taito yrityksiltä etsiessään ehdokkaita työhön. yleensä yritystoimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvät tehtävät.

Voidaan korostaa joukko toisiinsa liittyviä taitoja, jotka suosivat ihmisten välistä viestintää.

Taitoja, jotka parantavat ihmisten välistä kommunikaatiota

Vaadituista taidoista merkittävimmät on esitetty alla:

  • Aktiivinen kuuntelu : Aktiivinen kuuntelu on erittäin arvostettu taito. Sen tavoitteena on kiinnittää huomiota puhujaan, ei vain vastata hänelle, vaan myös ymmärtää, mitä hän kommunikoi.
  • Kehonkieli : Ei-verbaalinen viestintä kertoo paljon enemmän itsestään kuin verbaalinen viestintä. Asennoista, eleistä ja ilmeistä huolehtiminen keskustelun aikana auttaa suuresti kommunikoimaan haluamallasi tavalla.
  • Empatia: Asettamalla itsesi toisen henkilön asemaan ja arvioimalla, mitä he tuntevat, auttaa meitä ymmärtämään häntä paljon paremmin. Ihmisten välisessä kommunikoinnissa empatiasta on suuri apu, koska et ajattele vain itseäsi, vaan ihminen pystyy ymmärtämään toisen aseman.
  • Itsevarmuutta: tapa esittää mielipide loukkaamatta tai loukkaamatta, mutta osoittaa rehellinen kanta ja korostaa kaikkea, mitä haluat saavuttaa. Siitä on suuri apu optimaalisen ihmisten välisen viestinnän ylläpitämisessä.