Häiritsevä innovaatio

Häiritsevä innovaatio on sellainen, joka vaikuttaa tiettyyn toimialaan ja aiheuttaa rajuja ja radikaaleja muutoksia, jotka saavat tietyt tuotteet tai palvelut katoamaan markkinoilta.

Häiritsevä innovaatio

Toisaalta häiritsevää innovaatiota voi syntyä, kun yritys tulee markkinoille ja alkaa tuottaa yksinkertaisia ​​ja yksinkertaisia ​​ratkaisuja, mutta joka voi jopa syrjäyttää markkinajohtajuuden säilyttäviä yrityksiä.

Innovaatiot voivat syntyä ennen kaikkea tuotteissa, prosesseissa tai samanaikaisesti tuotteissa ja prosesseissa. Tästä syystä häiritseviä innovaatioita soveltavat yritykset luovat asteittain muutoksia tuotteisiinsa ja prosesseihinsa.

Lisäksi tämä aiheuttaa markkinajohtajien tuotteiden syrjäytymistä, mikä muuttaa kuluttajien makuja ja mieltymyksiä. jotka muuttavat mieltymyksiään uusia tuotteita kohtaan.

Häiritsevien innovaatioiden tyypit

Häiritsevien innovaatioiden tyyppejä ovat:

1. Matalan tason häiritsevä innovaatio

Ensinnäkin halvempi lähestymistapa perustuu vähemmän vaativien asiakkaiden mieltymysten tavoittamiseen tietyillä markkinoilla. Yritys esittelee heille uusia tuoteehdotuksia, jotka ovat halvempia ja huonolaatuisempia.

Lisäksi näin voi käydä, kun kyseisillä markkinoilla on tuotteita, jotka ylittävät vähemmän vaativien kuluttajien odotukset. Tämä tekee heistä potentiaalisia asiakkaita näille uusille tuotteille, jotka ovat helpompia käyttää ja halvempia.

2. Häiritsevä innovaatio uusilla markkinoilla

Toiseksi innovaatioita uusilla markkinoilla tehdään tarkoituksena luoda uusia markkinoita tuomalla markkinoille tuotteita, jotka onnistuvat tyydyttämään kuluttajien tarpeet ylivoimaisella tavalla. Tämä aiheuttaa joidenkin johtavien yritysten tuotteiden tai palveluiden syrjäytymisen kokonaan.

Tästä tilanteesta voidaan katsoa, ​​että uusia markkinoita luodaan, koska vaikka se astuu jo olemassa oleville markkinoille, olemassa olevia yrityksiä ja tuotteita syrjäytetään. Kuluttajat alkavat käyttää tavaroita ja palveluita, joita he eivät ennen käyttäneet.

Välittömästi syrjäyttämällä johtavia yrityksiä ja tuotteita uusi yritys ottaa tämän markkinaosuuden. Tämä mahdollistaa teollisuuden, markkinoiden tai talouden kokonaisuudessaan täydellisen muutoksen.

Häiritsevän innovaation tyypit
Häiritsevien innovaatioiden tyypit

Häiritsevän innovaation tärkeitä puolia

Joitakin tärkeitä häiritseviä innovaatioita, jotka on otettava huomioon, ovat:

1. Anna tehdä virheitä

Itse asiassa, koska kyse on asioiden tekemisestä uudella ja uudella tavalla, virheitä tehdään välttämättä.

2. Se on vastoin vakiintunutta

Innovaatiokulttuurin saavuttamiseksi henkilöstön on tietysti toimittava normien vastaisesti ja annettava uusia ja luovia ideoita.

3. Tarkoitus on määriteltävä

Varmasti selkeä tavoite on määriteltävä, sillä uutta haettaessa ja yritettäessä saatetaan menettää pohjoisen. Siksi on välttämätöntä pitää silmällä tavoitetta, joka meidän on saavutettava.

4. Löytää uusia tapoja tehdä asioita

Samalla tavalla on otettava riskejä etsiessään uusia ja erilaisia ​​tapoja tehdä asioita ja jättää arki ja rutiini syrjään.

5. Tasapaino on säilytettävä

Lisäksi innovoinnin on pyörittävä kolmen peruskohdan ympärillä, jotka ovat yritysten innovaatiot, muutos ja kasvu; mutta tasapainon säilyttäminen.

  • Innovaatiot yrityksen keskipisteestä: Auttaa tarkistamaan, onko liiketoimintaa jo täysin hyödynnetty.
  • Mullistava innovaatio: opastaa minne haluat mennä nykyisten markkinatrendien mukaan.
  • Inkrementaalinen innovaatio: se saa meidät ymmärtämään, että muutosprosessin on oltava asteittainen mutta turvallinen.

Alat, joihin häiritsevät innovaatiot vaikuttavat eniten ja vähiten

Näin ollen innovaatiot voivat vaikuttaa monille aloille, mutta joihinkin se vaikuttaa enemmän kuin toisiin. Esimerkkejä eniten vaikuttavista aloista voidaan mainita teknologiasektori, autoteollisuus, nanoteknologia ja energiasektori.

On kuitenkin muita aloja, joilla häiritsevällä innovaatiolla on vähemmän vaikutusta, kuten maatalous, elintarviketeollisuus, rakennusala ja raaka-aineet.

Esimerkkejä häiritsevistä innovaatioista

Joitakin näkyvimpiä esimerkkejä häiritsevistä innovaatioista ovat:

  • Matkapuhelin vs. lankapuhelin.
  • Digitaalinen valokuvaus verrattuna valokuvausfilmiin tai rullakuvaukseen.
  • Viestintä Internetin kautta verrattuna perinteiseen viestintään.
Esimerkkejä häiritsevästä innovaatiosta
Esimerkkejä häiritsevistä innovaatioista

Lopuksi voimme vakuuttaa, että häiritseviä innovaatioita syntyy aina, kun markkinoille tuodaan uusia teknologioita, liikeideoita ja tuotteita yleensä, jotka ylittävät markkinoilla jo olemassa olevat, ja lopulta syrjäyttävät ne.