Euroryhmä

Euroryhmä on Euroopan unionin talous- ja valtiovarainministerien kokous. Sen tavoitteena on koordinoida jäsenmaiden talouspolitiikkaa ja analysoida kaikkia euroon liittyviä asioita.

Euroryhmä

Euroryhmän kokouksiin osallistuvat myös talousasioista vastaava komissaari ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Tällä foorumilla valvotaan Euroopan unionin jäsenmaiden talouspolitiikkaa unohtamatta kaikkea euroon ja budjettipolitiikkaan liittyvää.

Euroryhmän tehtävät

Euroopan unionin talouselimenä euroryhmällä on seuraavat valtuudet:

  • Arvioi euroalueen taloudellista tilannetta ja analysoi Euroopan talouden tulevaisuutta.
  • Valvoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden budjettipolitiikkaa.
  • Tutki euroalueen mahdollista laajentumista, eli arvioi euroa virallisena valuuttanaan käyttävien maiden määrän kasvua.
  • Laadi ja keskustele ehdoista niille euroalueen maille, jotka tarvitsevat taloudellista apua.
  • Työskentele euron vakauden saavuttamiseksi.
  • Tutkimus euroalueeseen kuuluvien maiden makrotalouden tilanteesta.
  • Analyysi ja keskustelu Euroopan unionin valtioiden toteuttamista talousuudistuksista.

Kuinka euroryhmä toimii

Euroryhmän tulee kokoontua vähintään kerran kuukaudessa keskustelemaan Euroopan unionin talous- ja raha-asioista. Nämä tapaamiset ovat luonteeltaan epävirallisia ja kokouksissa käsitellyt aiheet ovat luottamuksellisia.

Mukana tulisi olla Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja valtiovarainministerit, euroryhmän puheenjohtaja, talousasioista vastaava komissaari ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Toisaalta Kansainvälinen valuuttarahasto voi myös puuttua tähän kokoukseen silloin, kun käsitellään taloudellisia asioita, joihin se liittyy.

Kokouksen päätyttyä euroryhmän puheenjohtaja raportoi tuloksesta lehdistötilaisuudessa, vaikka on myös mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto.