eurojärjestelmä

Eurojärjestelmä on Euroopan keskuspankin (EKP) ja euron yhteisvaluuttaakseen ottaneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien muodostama organisaatio.

eurojärjestelmä

Itse asiassa eurojärjestelmä toimii "virtuaalisena" kokonaisuutena, koska se ei ole oikeushenkilö ja sen hallintoelimet ovat Euroopan keskuspankin hallintoelimiä.

Periaatteessa EKPJ pyrkii EU:n rahaviranomaiseksi. Yhteisen rahapolitiikan osalta se voi kuitenkin vaikuttaa vain niihin maihin, jotka ovat liittyneet euroon. Tästä syystä eurojärjestelmän siirtymäkausi luotiin siihen asti, kunnes kaikki EU-maat päättävät vaihtaa kansallisen valuuttansa euroon.

Mitä tulee Euroopan keskuspankkiin, se vastaa EU:n rahapolitiikasta ja sillä on oma oikeushenkilöllisyys. Kansallisilla keskuspankeilla on myös oma oikeushenkilöllisyytensä ja ne suorittavat eurojärjestelmän tavoitteiden lisäksi itsenäisiä tehtäviä.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja eurojärjestelmän välinen ero on selkeytettävä. Molemmissa on mukana Euroopan keskuspankki, mutta toisaalta EKPJ:ään kuuluvat sekä kansalliset keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron yhteiseksi valuutaksi, että ne, jotka eivät ole ottaneet käyttöön. Sen sijaan eurojärjestelmään kuuluvat vain niiden jäsenvaltioiden keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron yhteiseksi valuutakseen. Tässä mielessä eurojärjestelmä olisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän alaryhmä.

Eurojärjestelmän toiminnot

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU) käsitellään EKPJ:n tavoitteita. Päätehtävänä on ylläpitää hintojen vakautta euroalueella. Eli hillitä inflaatiota ja suojella näin euron arvoa. Lisäksi perustetaan toimintoja tukemaan unionin yleistä politiikkaa.

Käytännössä eurojärjestelmä hoitaa kaikki nämä toiminnot. SEU viittaa EKPJ:ään, koska alun perin odotettiin, että kaikki maat ottavat käyttöön euron. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut, ja eurojärjestelmän tällä hetkellä suorittamat toiminnot ovat seuraavat:

 • Yhteisen rahapolitiikan määrittely ja toteuttaminen.
 • Valuuttaoperaatioiden suorittaminen vakiintuneen valuuttapolitiikan mukaisesti.
 • Euroalueen maiden virallisten valuuttavarannon hallinta.
 • Euroalueen seteleiden liikkeeseenlasku.
 • Osallistuminen maksujärjestelmän moitteettomaan toimintaan.

Itse asiassa Euroopan keskuspankin tehtävänä on taata kaikkien näiden alun perin EKPJ:lle annettujen tehtävien suorittaminen. Toimintoja on pyritty ulkoistamaan synergian luomiseksi ja tehtävien päällekkäisyyden välttämiseksi. Lisäksi asianmukainen koordinointi kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin välillä edistää tavoitteiden saavuttamista.

Eurojärjestelmän kokoonpano

Eurojärjestelmän kokoonpano on seuraava:

 • Euroopan keskuspankki.
 • 19 kansallista pankkia, jotka ovat ottaneet euron yhteisvaluuttana seuraavissa maissa:
  • Saksa, Itävalta, Belgia, Kypros, Slovakia, Slovenia, Espanja (Bank of Spain), Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat ja Portugali.

Eurojärjestelmän rakenne

Eurojärjestelmällä ei ole omia hallintoelimiä, mutta sitä hallinnoivat Euroopan keskuspankin hallintoelimet:

 • Hallitusneuvosto
 • Työvaliokunta
 • Yleiset neuvot