Eurobarometri

Eurobarometri on Euroopan unionin toteuttama tutkimus, jonka tulokset osoittavat yhteisön väestön tärkeimmät huolenaiheet ja odotukset monien eri aiheiden suhteen.

Eurobarometri

Luomalla Eurobarometri on mahdollista tietää yksityiskohtaisesti, mitkä ovat yhteisön toimielinten toiminnan painopisteet, kun otetaan huomioon tutkimuksessa kuultujen edustavien kansalaisten toimittamat tiedot.

Ennen sen perustamista Euroopan eri toimielimet suorittivat erilaisia ​​mittauksia ja kuulivat väestöä. Vuodesta 2007 lähtien tätä työkalua alettiin kuitenkin kehittää säännöllisesti, ja sen valmistelu ja täytäntöönpano jäi Euroopan parlamentille. Vaihtoehtoisesti sen rahoitus jää Euroopan komissiolle.

Sen olemassaolon pääasiallisena perustana on mitata, missä määrin eurooppalaiset haluavat yhteisön toimivallan toimivan päivittäisessä taloudellisessa ja lainsäädäntötoiminnassa. Kyselyt tehdään yleensä kahdesti vuodessa, ja eduskunta tutkii ja keskustelee niiden päätelmistä tulevaisuuden strategioiden suunnittelua varten.

On myös tavallista, että unionin toimielimen puolesta tehdään lisätutkimuksia ja tarkempia tutkimuksia. Tietysti siinä tapauksessa, että tulee tarve hankkia väestöltä tiettyjä tietoja. Yleisin on, että ne kehitetään puhelimitse.

Eurobarometrin tärkein apuohjelma

Tällä tavoin Euroopan parlamentilla on mahdollisuus määritellä toimintansa Eurobarometrin tulosten ja siten Euroopan asukkaiden mielipiteen perusteella.

Barometriin kerätyt pääasiat eivät vastaa vain poliittisia tai taloudellisia vivahteita. Eurobarometri keskittyy myös Euroopan kansalaisten mielipiteisiin muista asioista. Esimerkkejä niistä ovat ympäristö tai väestön demografinen kehitys vaikuttavien tekijöiden, kuten maahanmuuton, kanssa.

Toinen tärkeä etu, jota tämä mittaus edustaa, on tarjota olemassa oleva mielipide Euroopan parlamentin omasta työstä, sen vaikutuksesta yhteisön elämään ja pelkästä kunkin yhteisön jäsenen unioniin kuulumisesta.

Eurobarometrin puitteissa tehdyt tutkimukset

Euroopan parlamentti käynnistää säännöllisesti erilaisia ​​neuvotteluja:

  • Temaattiset kyselyt: Keskityttiin edellä kuvattuihin teemoihin ja jotka ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Yleisiä neuvotteluja voidaan pitää kaikissa jäsenmaissa tai ne voidaan suunnata tietyille ikä-, sukupuoli- tai yhteiskuntaluokille.
  • Parametri: Se toteutetaan vuosittain kaikissa jäsenmaissa ja keskittyy heidän vaikutelmiensa tuntemiseen itse parlamentin työstä. Samalla tavalla se yrittää mitata Euroopan kansalaisen ja eri yhteisön välistä affiniteettia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. laitokset.
  • Flash Eurobarometri: Nämä ovat puheluita kansalaisille erityisestä aiheesta. Sillä tavalla, että jostain aiheesta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä lyhyemmällä aikavälillä.