Euratom

Euratom on eurooppalainen julkinen elin, joka vastaa ydinenergian tutkimusohjelmien koordinoinnista.

Euratom

Erityisesti ydinenergiaan keskittyvä Euratom nostaa esille erilaisia ​​energian hyödyntämisstrategioita ja tämänkaltaisten energialähteiden tutkimusta.

Tämä eurooppalainen organisaatio on suunnattu energiatoimien hallintaan ja oikeudelliseen tukemiseen Euroopassa. Kuitenkin perustamisestaan ​​lähtien se on suunnattu erityisesti uusiutumattomien energioiden alalle.

Manner-alueen kannalta Euratom oli yksi merkittävimmistä kehityksestä sitten Rooman sopimusten.

Tässä mielessä CECA:n perustaminen voidaan pitää selkeänä ennakkotapauksena.

Euratomin alkuperä, historia ja merkitys

Vaikka se ei ole suoraan riippuvainen Euroopan unionista, sillä on samat jäsenet, ja sitä hallitsevat samat toimielimet kuin EU:ta.

Euroopan atomienergiayhteisö, joka perustettiin vuonna 1957 annetulla sopimuksella, myötävaikutti suhteiden edistämiseen Euroopan eri alueiden välillä.

Muiden vastaavien ja nykyaikaisten monikansallisten organisaatioiden luomisen ohella Euratomin syntyminen edusti ydinstrategioiden yhteenkuuluvuutta vanhan mantereen maissa.

Yhdessä Euroopan unionin asteittaisen lujittumisen kanssa se tukahdutti institutionaalisesti kylmän sodan keskellä vallinneen yhteiskunnallis-poliittisen epävakauden.

Euratomin institutionaalinen vastuu

Tämän organisaation tärkeimmät ominaisuudet käyvät läpi seuraavat seikat, jotka on korostettava:

  • Yhteisön ydinalan hallinto : Yhdessä Euroopan komission ja Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa se käsittelee tällaista kehitystä ja energian seurantaa.
  • Erityisohjelmat ja eurooppalainen yhteenkuuluvuus : Edellisen kohdan mukaan tämä toimielin vastaa ydintuotannon jätteen valvonnasta sekä tämän alan tarvittavista turvallisuustekijöistä.
  • Rakenne ja erityinen oikeudellinen kehys : Kaikilla Euratomin toimilla on oikeudellinen tuki yhteisön oikeudelliselta alalta.

Kaikki tämä johti sen syntymästä lähtien yhteisten markkinoiden luomiseen ja parantamiseen, joilla on erittäin merkittävä erikoistuminen ydinenergiaan.

Tämä johti tarpeeseen kehittää ydinkomponenttien kauppaa jäsenvaltioiden välillä. Seuraava askel olisi yhteinen tutkimus mainitun energiateollisuuden kehittämiseksi.

Euratomin työtavat

Euratom on perustamisensa jälkeen ja tähän päivään asti vakiinnuttanut asemansa Euroopan energia-alan päävastuussa.

Tästä syystä toisen maailmansodan päättymisestä syntyneen ja talouskasvun prosessissa olevan ydinteollisuuden edistäminen oli alusta asti nostettu esille.

Siten Euratomin yleinen toiminta kulkee kahden pääreitin kautta:

  • Dokumenttityö ja tutkimusala : Aloilla, kuten ydin (energian saanti sekä fissiolla että fuusiossa) ja tuotantovastuu aiheutetusta radioaktiivisuudesta.
  • Yhdenmukainen institutionaalinen toiminta : Tämä toimielin työskentelee muiden hallintoelinten kanssa Euroopan tasolla yhteisissä toimintamalleissa. Tämä tapahtuu yhteisten strategioiden kautta Euroopan unionin kanssa.