Espanjan keskuspankki

Espanjan keskuspankki (BdE) on Espanjan keskuspankki. Se puolestaan ​​on yhtenäisen valvontamekanismin (Single Supervisory Mechanism, SSM) puitteissa Espanjan pankkijärjestelmän valvoja yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa. Sen toimintaa säätelee Espanjan keskuspankin autonomialaki.

Espanjan keskuspankki

Espanjan keskuspankki on siis Espanjan keskuspankki. Se kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ). Sen päätehtävänä on valvoa Espanjan pankkijärjestelmää sekä välittää tiedot Euroopan keskuspankille (EKP), josta se on riippuvainen.

Espanjan keskuspankin tehtävät

Espanjan keskuspankin tehtäviin kuuluvat:

Toimii EKPJ:n (Euroopan keskuspankkijärjestelmän) jäsenenä

1. tammikuuta 1999 lähtien Banco de España on osallistunut seuraavien EKPJ:lle kuuluvien perustoimintojen kehittämiseen:

 • Määritellään ja toteutetaan euroalueen rahapolitiikka, jonka päätavoitteena on ylläpitää hintavakautta koko euroalueella.
 • Suorittaa SEU:n 111 artiklan määräysten mukaisia ​​valuuttaoperaatioita (Euroopan unionin tuomioistuin) sekä pitää hallussaan ja hoitaa valtion virallisia valuuttavarantoja.
 • Edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa euroalueella. Tässä yhteydessä kehystetään kiireellisiä likviditeetin lisäämistoimia yhteisöille.
 • Myönnä laillisia maksuvälineitä.

Toimii kansallisena keskuspankina

Kunnioittaakseen toiminnot, jotka johtuvat sen integroinnista EKPJ:hen, autonomialaki myöntää Espanjan keskuspankille seuraavat tehtävät:

 • Omistaa ja hallinnoida valuutta- ja jalometallivarantoja, joita ei ole siirretty EKP:lle.
 • Edistetään rahoitusjärjestelmän ja kansallisten maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa ja vakautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EKP:n tehtäviä. Tässä yhteydessä kehystetään kiireellisiä likviditeetin lisäämistoimia yhteisöille.
 • Valvoa niiden luottolaitosten, muiden yhteisöjen ja rahoitusmarkkinoiden vakavaraisuutta ja erityissäännösten noudattamista, joiden valvonta on sille osoitettu.
 • Laske metallivaluutta liikkeeseen ja suorittaa valtion puolesta muut sille uskotut tehtävät.
 • Valmistaa ja julkaista tehtäviinsä liittyviä tilastoja ja avustaa EKP:tä (Euroopan keskuspankki) tilastotietojen keräämisessä.
 • Tarjoa julkisen velan kassa- ja rahoitusagenttipalveluita.
 • Neuvoa hallitusta sekä tehdä tarvittavat selvitykset ja tutkimukset.

On tärkeää mainita, että rahapoliittiset päätökset eivät ole Espanjan keskuspankin, vaan Euroopan keskuspankin vastuulla.

Espanjan keskuspankin hallintoelimet

Espanjan keskuspankin hallintoelimet ovat seuraavat:

 • Kuvernööri.
 • Varakuvernööri.
 • EKP:n neuvosto.
 • toimeenpaneva toimikunta.

Läpinäkyvyys

Espanjan keskuspankki lähestyy tehtäviään ja toimintaansa suorittaessaan avoimuusjärjestelmää kahdesta näkökulmasta:

 • Sen soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden ja aiheiden aktiivinen mainonta.
 • Kansalaisten oikeus saada julkista tietoa.

Julkisuusharjoitus, jonka tarkoituksena on levittää tietoa, jonka tietämyksellä voi olla merkitystä läpinäkyvyyden kannalta, on kuvattu seuraavissa kohdissa:

 • Instituutio ja suunnittelu.
 • Juridista merkitystä.
 • Taloudellinen