Ero IRR:n ja efektiivisen tuottoprosentin välillä

Sijoituksen sisäinen tuottoaste ja efektiivinen tuotto eroavat toisistaan ​​siinä, että edellinen ei ota huomioon sisäisten kassavirtojen uudelleensijoittamista ja jälkimmäinen ottaa huomioon.

Ero IRR:n ja efektiivisen tuottoprosentin välillä

Toisin sanoen efektiivinen tuottoaste on vuotuinen tuottoprosentti, joka saadaan, kun sijoituksen sisäiset kassavirrat investoidaan uudelleen tietyllä korolla.

Todellinen tuottoprosentti (ERR)

Efektiivinen tuotto on tuotto, jonka sijoittaja saa investoimalla sijoituksen tuottamat kassavirrat uudelleen tietyllä korolla.

Esimerkkejä sisäisistä kassavirroista ovat kupongit, jotka joukkovelkakirjalaina maksaa, tai osingot, jotka yritys maksaa siitä, että sen osakkeet ovat salkussaan. Niitä kutsutaan sisäisiksi kassavirroiksi, koska joukkovelkakirjalainan pääinvestointi on positiivisen tuoton saaminen kyseiselle joukkovelkakirjalle ja sijoittajan saamat kupongit ovat rahavirtoja, jotka ovat pääsijoituksen sisällä (sisäinen).

Saamamme kupongit ovat rahaa, jonka voimme jättää pankkiin tai sijoittaa uudelleen. Näiden kuponkien uudelleensijoittaminen tarkoittaa, että kun haluamme laskea niiden tuottoprosentin yhdessä pääsijoituksen tuoton kanssa, meidän on käytettävä efektiivistä tuottoprosenttia.

Ero IRR:n ja TRE:n välillä

Ero IRR:n ja ERR:n välillä on, että IRR ottaa huomioon vain sijoituksen pääoman tuoton. Tuotot voidaan jättää pankkitilille tai sijoittaa johonkin toiseen suuremman tai pienemmän riskin omaisuuteen, jotka ovat osakemarkkinat tai talletukset.

Tästä syystä puhutaan pääomavirtojen uudelleensijoittamisesta, koska sijoituksesta voidaan johtaa toinen sijoitus, joka tehdään ensimmäisestä ansaitusta rahasta. Joten jos aiomme tehdä kaksi samanaikaista sijoitusta ja haluamme tietää, mikä on tehokas kannattavuutemme, meidän on laskettava ERR, koska se ottaa huomioon uudelleensijoitusasteen.

Tässä on kaavio, joka kuvaa eron IRR:n ja ERR:n välillä:

Kaavio Tir Y Tre
TIR- ja TRE-järjestelmä

Kaavan efektiivinen tuottoprosentti (ERR)

Todellinen tuottoprosentti
Todellinen tuottoprosentti (ERR)

Missä:

 • Cn : sisäisten virtojen pääomitus.
 • C0 : joukkovelkakirjalainan alkupääoma tai alkuhinta.
 • x% : uudelleensijoitusprosentti.
 • n : Investoinnin kestojaksojen lukumäärä.

TRE ilmaistaan, joka riippuu tietystä prosenttiosuudesta x, koska tarvitsemme tämän prosenttiosuuden koron laskemiseen. Ilman tätä prosenttiosuutta emme tiedä, millä korolla voimme sijoittaa uudelleen sijoituksen tai kuponkien sisäiset virrat joukkovelkakirjalainan tapauksessa.

Sisäisen tuottoprosentin (IRR) kaava

Tir 1
Sisäinen tuottoprosentti (IRR)

IRR on tuotto, joka tekee tulevista päivitetyistä pääomavirroista yhtä suuria kuin joukkovelkakirjalainan alkupääoma tai hinta.

Esimerkki IRR:stä ja TRE:stä

Tässä esimerkissä oletetaan, että olemme ostaneet 97,25 %:n hintaan joukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa 3,5 %:n vuotuisia kuponkeja, jotka lyhennetään nimellisarvon yli ja että sen maturiteetti on 3 vuoden sisällä.

Hyvinä sijoittajina tiedämme, että joka vuosi joukkovelkakirjalainan erääntymiseen asti aiomme tallettaa pankkitilillemme 3,5 rahayksikköä, jotka ovat kuponkeja, jotka liikkeeseenlaskija maksaa meille siitä, että olemme ostaneet lainan heiltä.

Ensin laskemme, mikä on sijoituksemme tuotto. Tätä varten voimme käyttää sisäisen tuottoprosentin (IRR) kaavaa.

IRR-kaava

Tir 2
IRR-kaava

Missä:

 • C0: Alkupääoma tai Alkuhinta.
 • Cn: Loppupääoma tai loppuhinta.
 • n: investointien kestojaksojen lukumäärä.
 • IRR: korko, joka tekee tulevista päivitetyistä pääomavirroista yhtä suuria kuin alkupääoma tai alkuhinta.

Kun olemme tunteneet kaavan, voimme korvata muuttujat arvot, jotka jo tiedämme:

Tirin laskeminen
IRR-laskenta

Joten jos meillä on joka vuosi eräpäivään asti 3,5 rahayksikköä, voimme päättää, jätetäänkö ne sinne vai sijoitetaanko ne. Riskiprofiilistamme riippuen valitsemme sijoituksen, jolla on pienempi tai korkeampi riski. Ottaen huomioon, että olemme ostaneet joukkovelkakirjalainan, profiilimme on konservatiivinen sijoittaja, ja siksi valitsemme todennäköisemmin talletuksen kuponkien uudelleensijoittamiseen.

Jos siis päätämme sijoittaa kupongit uudelleen, se tarkoittaa, että joka vuosi joukkovelkakirjalainan erääntymiseen asti sijoitamme 3,5 rahayksikköä talletukseen, joka antaa meille tuoton. Kutsumme toisen sijoituksen pääomalla rahoitetun talletuksen tuottoa uudelleensijoituskoroksi. Ja juuri tämän koron otamme huomioon laskettaessa todellista kannattavuutta.

Efektiivisen tuottoprosentin (ERR) kaava

Tehokas tuottoprosentti Tre
Tehokas tuottoprosentti

Missä:

 • Cn: sisäisten virtojen pääomitus.
 • C0: joukkovelkakirjalainan alkupääoma tai alkuhinta.
 • x %: uudelleensijoituskorko.
 • n: investointien kestojaksojen lukumäärä.

TRE ilmaistaan, joka riippuu tietystä prosenttiosuudesta x, koska tarvitsemme tämän prosenttiosuuden koron laskemiseen. Ilman tätä prosenttiosuutta emme tiedä, millä korolla voimme sijoittaa uudelleen sijoituksen tai kuponkien sisäiset virrat joukkovelkakirjalainan tapauksessa.

Meidän on pidettävä mielessä, että ensimmäinen kuponki on kirjattava isoilla kirjaimilla, koska se on yli vuoden. Tällöin toisen kupongin isoilla kirjaimilla ei tarvitse tehdä yhdistelmää, koska se on vain yksi vuosi.

Virtojen pääomitus
Virtojen pääomittaminen

Kun tiedämme C3:n, voimme laskea ERR:n:

Lasken Tre
ERR:n laskeminen

Sitten päätellään, että näiden ominaisuuksien omaavan joukkovelkakirjalainan kannattavuus on 4,5 % ja että jos sijoitamme sen kupongit uudelleen 2 %:n korolla, efektiivinen kannattavuus, eli joukkovelkakirjalainan ja uudelleensijoituksen kannattavuus, olisi 4,41 prosenttia.