CAPEX

Capex (investoinnit), espanjassa pääomamenot, on investointi pääomaan tai käyttöomaisuuteen, jonka yritys tekee joko hankkiakseen, ylläpitääkseen tai parantaakseen pitkäaikaista omaisuuttaan.

CAPEX

Se selitetään investointina, joka on välttämätön pääomavarojen (tehtaiden, laitteiden, ajoneuvojen jne.) ylläpitämiseksi tai laajentamiseksi. Se on erittäin tärkeää yrityksen toiminnassa ja sen tulevassa kehityksessä.

Tiedämme, että yrityksen tulevaisuus, kasvu ja sen tuottamat kassavirrat riippuvat tehdyistä investoinneista. Siksi Capex on erittäin tärkeä elementti yrityksen liiketoiminnassa. Lisäksi se antaa meille tietoa siitä, investoiko yritys jatkaakseen kasvuaan vai vain ylläpitääkseen itsensä.

Capexin erittely

Yrityksen investoinnit käyttöomaisuuteen voidaan luokitella kahteen tyyppiin sijoituksen kohteen mukaan:

  • Maintenance Capex : Se tunnetaan korvausinvestoinneina. Eli investointi, joka tarvitaan kattamaan käyttöomaisuuden arvonalentumis- ja poistot. Se voidaan siis ymmärtää yrityksen välttämättömänä investointina säilyttääkseen nykyisen myyntitason.
  • Expansion Capex : Investointi käyttöomaisuuteen on välttämätön nykyisen myyntitason nostamiseksi. Eli mitä yritys investoi hankkiakseen uutta käyttöomaisuutta ja/tai parantaakseen nykyistä.

Siksi yhtiön kokonaisinvestointi Capexiin on kahden edellisen summa. Millä yritys toteuttaa laajentumisstrategiaa, kun investointien kokonaistaso on suurempi kuin poistot. Tämä tarkoittaa, että sijoitat paitsi varojen täydentämiseen, myös niiden kasvattamiseen tai parantamiseen.

Capexin löytäminen tilinpäätöksestä

Yritysten tekemät investoinnit Capexiin löytyvät suoraan kassavirtalaskelmasta. Tarkemmin sijoitustoiminnan kassavirrassa. On kuitenkin olemassa hyvin yksinkertainen kaava, jolla se voidaan laskea käyttämällä vain tuloslaskelmaa ja tasetta.

Kuten edellä mainittiin, investointien kokonaismäärä on ylläpidon ja laajennuksen summa. Lisäksi olemme rinnastaneet ylläpitoinvestoinnit yhtiön poistokuluihin. Siksi kaava investointien laskemiseksi alkaa tästä summasta. Matemaattisesti sen laskenta on seuraava:

Käyttöomaisuushyödykkeet = Nettoomaisuus, käyttöomaisuushyödykkeet (vuosi t) – Nettoomaisuus, käyttöomaisuushyödykkeet (vuosi t-1) + poistot (vuosi t)

Toisin sanoen laskeaksemme Capexin noudatamme seuraavia vaiheita:

  1. Otamme yhtiön kuluvan vuoden taseen ja tarkastelemme nettovarallisuustietoja.
  2. Lyhytaikaisista nettovaroista vähennämme nettovarallisuuden edellisen vuoden saldosta.
  3. Tulokseen lisätään tuloslaskelmasta löytyvä tämän vuoden poistot.

CAPEX esimerkki

Oletetaan, että yritys on julkaissut edellisen ja kuluvan vuoden taseensa ja tämänhetkisen tuloslaskelman. Ja tällä haluamme nähdä Capexiin tehdyn sijoituksen tämän vuoden aikana.

Taseen yhteenveto (luvut tuhansissa euroissa)
Aktiivinen Vuosi 0 Vuosi 1 passiivinen Vuosi 0 Vuosi 1
Laatikko 5 8 Lyhytaikainen Fra-velka 150 200
Osakkeet 150 100 Palveluntarjoajat 200 76
Asiakkaat 300 500 Palkka odottaa maksua 75 23
Ennakkomaksut henkilökunnalle viisikymmentä 65 Velkojat (ei-verollinen) 32 58
Muut tämänhetkiset varat viisikymmentä 2 Muut velat toimintapiiri 25 kaksikymmentä
Lyhytaikaiset varat yhteensä 555 675 Kaikki tämänhetkiset velat 482 377
Rahoitusomaisuus 325 0 Muu pitkäaikainen vastuu viisitoista 36
Nettokäyttöomaisuus 550 800 Pitkäaikainen rahoitusvelka 225 69
Muut käyttöomaisuushyödykkeet 42 107 Pitkäaikaiset velat yhteensä 240 105
Pitkäaikaiset varat yhteensä 917 907
Osakerahastot 750 1 100
VARAT YHTEENSÄ 1,472 1,582 VELAT YHTEENSÄ 1,472 1,582

Tuloslaskelmana:

Tuloslaskelman yhteenveto
tuhansia € Vuosi 1
Myynti 2 000
Myynnin hinta (600)
Myyntikate 1 400
Henkilökohtaiset kulut (250)
Yleiskulut (viisikymmentä)
Muut kulut (viisitoista)
EBITDA 1,085
Poistot (65)
EBIT 1 020
Tulot 35
Taloudelliset kulut (55)
Taloudelliset tulokset (kaksikymmentä)
Rdo ennen veroja 1 000
Verot (300)
Nettotulo 700

Yllä kuvattua kaavaa noudattaen ja esimerkissä liitteenä olevan yrityksen tilinpäätöksen avulla Capexiin tehdyn sijoituksen tulos on:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Kuten tässä tapauksessa näemme, yhtiö toteuttaa laajentumispolitiikkaa, koska Capex> Poistot.