Asennettu kapasiteetti

Asennettu kapasiteetti on tuotantosuhde, joka määrittää yrityksen suurimman mahdollisen suorituskyvyn ottaen huomioon käytetyt resurssit ja ajanjakson.

Asennettu kapasiteetti

Tiettyjen tavaroiden valmistukseen tai tuotantoon omistautuneilla yrityksillä on asennetun kapasiteetin käsite, joka on tapa tietää niiden enimmäismäärät tuotannossa.

Yritykset yrittävät kuitenkin usein yhdistää tämäntyyppisiä mittauksia muihin tuotannon oleellisiin näkökohtiin, kuten tehokkuuteen. Tässä mielessä yritykset pyrkivät pääsemään tietyille tasoille resurssiensa optimointiin.

Toisin sanoen ideana on tietää maksimaalinen tuottotaso tietyillä ominaisuuksilla ja tietyillä panoksilla käytettynä tehokkaasti.

Näitä resursseja ovat yrityksen käytössä olevien koneiden kapasiteettitunnit, työvoiman tuntisuunnittelu tai resurssit olemassa olevan pääoman muodossa.

Asetetun kapasiteetin tavoite

Asennetun kapasiteetin arvioinnin tärkein merkitys on arvioida mahdollista taloudellista suorituskykyä, jonka yritys saavuttaa toimimalla tietyillä markkinoilla, tietäen sen toimitusmahdollisuudet.

Tämä taloudellinen käsite ilmaistaan ​​yleensä määrällisesti ja numeerisesti, suurimman tuotettavan määrän muodossa.

Tuotantoyksiköinä voisi esimerkiksi sanoa, että pianoyrityksellä on asennettu kapasiteetti, joka on muutettu enintään 4 000 pianoon vuodessa. Tämä ottaen huomioon sen olosuhteet ja käytettävissä olevat resurssit.

Asennettu kapasiteetti ja kysyntä

On yleistä, että asennettu kapasiteetti liittyy toiseen tärkeään käsitteeseen, kuten kysyntään.

Tämä johtuu siitä, että yrityksen on ensinnäkin tiedettävä markkinoillaan vallitseva kysyntäsuhde joko maantieteellisesti tai potentiaalisten kuluttajien mieltymysten perusteella.

Toisin sanoen, kun asennettu kapasiteetti ylittää kysynnän, tehtaalla syntyy ylituotantoa, jota ei kuluteta. Toisin sanoen työskentelet pidempään kuin on tarpeen ja työllistät koneita ja työntekijöitä tehottomasti.

Jos tapahtuu päinvastainen tapaus, jossa asennettu kapasiteetti on pienempi kuin kyseisten markkinoiden kysyntä, tuottajayrityksellä ei olisi tarpeeksi kapasiteettia tyydyttämään mainittujen kuluttajien tarpeita. Siitä olisi pulaa.

Muutoksia asennetussa kapasiteetissa

Tuotantolaitoksen asennettu kapasiteetti on alttiina jatkuvalle muutoksille tai muutoksille, koska useimmissa tapauksissa teollisuus päivittyy uusilla teknologioilla ja tuotantostrategioilla.

Tässä mielessä työn organisointimallien ja laitossuunnittelun kehitys on myös tärkeää. Ilmeisesti myös teknisten ja logististen resurssien korjausten tai rikkoutumisen aikana.

Toisaalta koko vuoden jatkuva tuotanto ei ole samanlainen kuin kausituotannon tapaus. Jatkuvan tuotannon tapaus on esimerkiksi meijeri. Joulukoristeiden tuottajien asennettu kapasiteetti kuitenkin vaihtelee vuoden peräkkäisinä jaksoina.