Alkupääoma

Alkupääoma on raharahasto, jota yritys tarvitsee toimintansa aloittamiseen. Näiden resurssien avulla voit hankkia omaisuuden ja suorittaa kaikki pakolliset toimenpiteet toiminnan aloittamiseksi.

Alkupääoma

Toisin sanoen alkupääoma on se, jolla hankitaan yrityksen tuotteen tai palvelun kehittämiseen tarvittavat laitteet ja tilat. Lisäksi yrityksen on hankittava vastaavat lisenssit tai luvat.

Alkupääomalla voi olla kahdenlaisia ​​lähteitä, osakkeenomistajien oma pääoma tai kolmansien osapuolten varat. Jälkimmäiset voidaan saada kiinni hakemalla pankkilainaa, laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja, valtion avustuksilla, saamalla tukea enkelisijoittajilta tai jopa turvautumalla nykyaikaisempaan työkaluun, kuten joukkorahoitukseen. Jälkimmäinen koostuu monien pienten lahjoitusten suorittaneiden ihmisten pääoman käytöstä.

Alkupääoman tyypit

Alkupääoma voi olla kahden tyyppistä:

  • Alkuinvestointi: Vastaa koneita, laitteita, laitoksia, lupia ja muita vaatimuksia, jotka mainitsimme tämän artikkelin ensimmäisissä kappaleissa. Yrittäjien tulee suunnitella tällaisia ​​investointeja laatimalla budjetti ja etsimällä tehokkaimpia vaihtoehtoja. Saattaa esimerkiksi olla, että joillekin työntekijöille on halvempaa työskennellä kotoa ja vuokrata pieni toimisto kuin erittäin suuren toimipaikan vuokraaminen.
  • Käyttöpääoma: Nämä ovat varoja, joita yritys tarvitsee jatkaakseen liiketoimintaansa. Toisin sanoen pystyä vastaamaan lyhytaikaisiin maksuihin, kuten maksuihin tavarantoimittajille ja työntekijöille. Käyttöpääoman laskemiseksi lyhytaikaiset varat vähennetään lyhytaikaisista veloista.

Tärkeimmät alkupääomakustannukset

Alkusijoitukseen keskittyessäsi tärkeimmät vaatimukset ovat:

  • Alustavat kulut: Nämä ovat ennen yrityksen toiminnan aloittamista ja vastaavat mm. markkinatutkimuksia, käyntejä mahdollisten tavarantoimittajien luona, mainontaa.
  • Hallintokulut: Tarkoittaa yrityksen avaamiseen tarvittavien lisenssien ja lupien kustannuksia.
  • Fyysiseen omaisuuteen liittyvät menot: Yrityksen on hankittava koneita ja laitteita. Vaikka kyseessä olisikin palveluyritys, toiminnan aloittamiseen tarvitaan aina tiettyä omaisuutta, kuten tietokoneita.

Samoin, jos viittaamme käyttöpääomaan, voimme korostaa näitä muita pääkohtia:

  • Henkilöstökulut: Säännölliset maksut, jotka on suoritettava yrityksen työntekijöille.
  • Toimittajat: Maksu tuotantoprosessien tai vastaavan toiminnan kehittämiseen tarvittavista panoksista.
  • Hallintokulut: Tarkoittaa tiettyjä kiinteitä kustannuksia, jotta yritys voi jatkaa toimintaansa, kuten toimistovuokrat sekä vesi- ja sähkökulut.