Arvopäivä

Rahoitustapahtuman arvopäivä on päivä, jona se selvitetään, eli päivä, jona liiketoimi toteutuu. Kaikilla toiminnoilla on arvopäivä, sekä yksityis- tai henkilöasiakasmarkkinoilla että pääomamarkkina- tai tukkuasiakkaalla. Arvopäivän … Lue lisää

Eräpäivä

Vanhentumispäivä on vuosi, kuukausi, päivä ja aikaraja sopimusvelvoitteen täyttämiselle. Erääntymispäivän käsitettä käytetään usein sopimusvelvoitteissa, jotka liittyvät velkojen tai saatavien maksamiseen. Näin ollen tämän käsitteen käyttö … Lue lisää

Harjoituksen päivämäärä

Merkintäpäivä liittyy rahoitusoptioihin ja tarkoittaa päivää, jona option ostajalla on oikeus käyttää se. Merkintäpäivä on määrätty kyseisen optio-oikeuden tai optiopaketin sopimusehdoissa. Toteutuspäivä rahoitusvaihtoehdoissa Optiot ovat … Lue lisää

Tilipäivämäärä

Tilinpäätöspäivä on päivä, jona yrityksen päiväkirjaan tehdään minkä tahansa tyyppinen kirjanpito. Tämä päivämäärä kertoo, milloin tulot tai kulut on kirjattu. Lisäksi tilinpäätöspäivän ei välttämättä tarvitse … Lue lisää

Fayolismi

Fayolismi on teoreettinen viitekehys, joka on toiminut nykyajan hallintotieteiden perustana. Sen luoja oli kaivosinsinööri Henri Fayol. Fayolia pidetään, kuten Frederick Winslow Tayloria (joka kehitti taylorismin), … Lue lisää

Faksaaminen

Faksauksen käsite on toiminto, jossa fakseja lähetetään monin eri tavoin muun muassa tarjousten, mainosten, viestien, virallisten ilmoitusten välittämiseksi. Faksi on asiakirja, joka lähetetään etänä puhelinlinjan … Lue lisää

Rahanpesun vaiheet

Rahanpesu koostuu kolmesta erillisestä vaiheesta: sijoittaminen, piilottaminen ja integrointi. Nämä vaiheet voidaan suorittaa yhdessä tai erikseen. Yleensä ne kuitenkin suoritetaan samanaikaisesti. Asennusvaihe Tunnetaan kansainvälisesti sijoitteluna … Lue lisää

FAO

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on YK:sta riippuvainen elin, jonka tehtävänä on lopettaa nälänhätä maailmassa ja työskennellä maatalouden, kalastuksen ja metsätalouden kehittämiseksi. Vuonna 1945 perustettu … Lue lisää

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae on yhdysvaltalainen asuntolainalaitos, joka vastaa kohtuuhintaisten ja taattujen lainojen takaamisesta edistääkseen asunnon saamista Yhdysvalloissa. Virallisesti Federal National Mortgage Association (FNMA) -niminen yhdysvaltalainen talous- … Lue lisää

Perhetoimisto

Perhetoimisto on yksityinen yritys, jonka tarkoituksena on hallita perheen omaisuutta ja varmistaa sen jatkuvuus ajan mittaan. Kuvitellaanpa perhettä, jolla on sijoituksia osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin, pääomasijoituksiin, riskipääomasijoituksiin, … Lue lisää

Likviditeetin puute

Maksuvalmiuden puute syntyy, kun yritys tai luonnollinen henkilö ei pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan. Se on melko yleinen tilanne, joka johtaa vakaviin vakavaraisuusongelmiin. Likviditeetin puute on … Lue lisää