Toledon sopimus

Toledon sopimus on Espanjan poliittisten puolueiden välinen konsensus, jonka tarkoituksena on tutkia kaikkia eläkkeisiin ja niiden kestävyyteen vaikuttavia ongelmia. Se perustettiin vuonna 1995, ja siinä … Lue lisää

Vakaus- ja kasvusopimus

Vakaus- ja kasvusopimus on joukko sääntöjä, jotka pannaan täytäntöön Euroopan unionissa (EU). Sen tavoitteena on ehkäistä tietyn talouspolitiikan kielteisiä seurauksia, erityisesti finanssipolitiikan alalla. Yleisesti ottaen … Lue lisää

Komissaarisopimus

Komissaarisopimus on sopimusehto, jonka osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet ja jonka avulla sopimus voidaan ratkaista automaattisesti ilman oikeudenkäyntiä tai oikeuden ulkopuolista menettelyä. Tämä, jos hintavelvollinen ei … Lue lisää

Andien sopimus

Andien sopimus on useiden Latinalaisen Amerikan maiden allekirjoittama sopimus, joka tähtää tiettyjen Latinalaisen Amerikan maiden integraatioon sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhön. Kuten muutkin sopimukset, Andien … Lue lisää

Pakkaus

Pakkaus tai pakkaus on toimintosarja, joka keskittyy tuotteiden valmistelemiseen varastointia, jakelua ja loppumyyntiä varten. Markkinoinnissa yritykset käyttävät sitä houkutuskeinona uusien asiakkaiden hankkimisessa tai uskollisuudessa vanhoille … Lue lisää

Pasifismi

Pasifismi on ajatusvirta, joka puolustaa sitä, että konfliktit yksilöiden tai ryhmien välillä on ratkaistava rauhanomaisesti; turvautumatta väkivaltaan ja joka tapauksessa aseelliseen väkivaltaan. Pasifismi edistää rauhanomaisia … Lue lisää

Yli yön

Termi yön yli viittaa termiin, joka rahoitusoperaatiolla voi olla, erityisesti yön yli tarkoittaa yhden päivän termiä tai elinaikaa. Rahoitusmarkkinoilla, kuten valuuttamarkkinoilla tai osakemarkkinoilla, nämä ovat … Lue lisää

Lähtö

Tuotos on joukko tavaroita ja palveluita, jotka yritys tai toimiala saa yhdistämällä eri tuotannontekijöitä. Toisin sanoen tuotos tarkoittaa kaikkia tuotteita, jotka saadaan tuotantoprosessista. Tämä, jotta … Lue lisää

Outplacement

Outplacement on tukipalvelu, jonka yritys tarjoaa työntekijöille, jotka se päättää irtisanoa. Tällä tavalla näitä työpaikkansa menettäviä ihmisiä autetaan sijoittumaan uudelleen työmarkkinoille. Toisin sanoen outplacementin tarkoituksena … Lue lisää

Poikkeama

Poikkeava arvo on epänormaali ja äärimmäinen havainto tilastollisessa otoksessa tai datan aikasarjassa, joka voi mahdollisesti vaikuttaa sen parametrien estimointiin. Yksinkertaisemmin sanottuna poikkeava arvo olisi havainto … Lue lisää

Outbound markkinointi

Outbound markkinointi on suora online-markkinoinnin menetelmä, jolla tuotetta näytetään kuluttajalle ja yritetään edistää sen myyntiä. Sisältöä yritys hallitsee yhteen suuntaan eli sillä on viestin ehdoton … Lue lisää