Vastupidine logistika

Pöördlogistika on logistika liik, mis vastutab jäätmete või kogu tarneahelas tekkivate jäätmete käitlemise eest. Seda eesmärgiga nimetatud materjal ringlusse võtta või hävitada.

Vastupidine logistika

Pöördlogistika võib seega hõlmata mitmesuguseid toiminguid, nagu üleliigse kauba taaskasutamine, (näiteks halvas seisukorras) kauba tagastamine tarnijatele või pakendite (nt klaaspudelite) taaskasutamine.

Samuti vastutab seda tüüpi logistika tootmisprotsessis tekkivate jäätmete käitlemise eest.

Samuti tuleks selgitada, et pöördlogistikal pole ühest määratlust. Kuid tavaliselt rõhutatakse alati juba kasutatud või sama tootmisprotsessi tulemusena tekkinud elementide taastamist.

Seda nimetatakse pöördlogistikaks, kuna logistikaprotsessi järjekord või järjestus on vastupidine, mis oleks järgmine: tooraine vastuvõtmine, tooraine sisestamine tootmisprotsessi, tootmine, turustamine ja müük lõpptarbijale.

Vastupidine logistika näide

Pöördlogistika näiteks on kodumasinaid müüvate ettevõtete pakutavad remonditeenused. Idee seisneb selles, et garantiiajal saab klient nõuda müüjalt ostetud kauba parandamist. Seda eeldusel, et teatud tingimused on täidetud, peamiselt siis, kui inimtegevusest tingitud kahju ei ole tekitatud.

Seda müügijärgset teenust pakkudes saab müüja oma kauba teatud osad välja vahetada, et see toimiks optimaalselt. Seega saavutatakse suurem klientide rahulolu.

Pöördlogistika ja ringmajandus

Pöördlogistika kontseptsioon võib meile meelde tuletada ringmajandust. See loob tootmismudeli, mida iseloomustab jätkusuutlikkus ning ressursside ja energiaallikate säästmine. Kaupu toodetakse, tarbitakse, taaskasutatakse, toodetakse ja tarbitakse uuesti, sisenedes ringikujulisse elutsüklisse.

Võime järeldada, et ringmajandust rakendades kasutame ka pöördlogistikat. Viimane on aga laiem mõiste, mis hõlmab äritavasid, mis ei ole ajendatud üksnes keskkonna eest hoolitsemisest. Selle asemel võib juhtuda, et ettevõte soovib lihtsalt teenida suuremat kasumit.

Näiteks kujutage ette, et ettevõte üritab müüa tooteid, mis olid algselt kasutusest kõrvaldatud või väikeste vigade tõttu tagastatud. Seda ei saa pidada ringmajanduseks, sest ettevõte ei taaskasuta tootmisprotsessi jäätmeid. Siiski seisame silmitsi vastupidise logistika juhtumiga.