Varude katvus

Varude katvus näitab päevade arvu, mille jooksul ettevõte suudab katta oma nõudluse laos olevate varudega. Tulemus saadakse, jagades varude arvu teatud perioodi keskmise nõudlusega.

Varude katvus

Laovarude katvus on suhtarv, mis võimaldab hinnata päevade arvu, mille jooksul ettevõte suudab oma kliente varustada, ilma et oleks vaja oma tarnijalt uusi varusid osta. Selle hinnangu tegemiseks peame jagama varude arvu ühikutes väljendatud nõudlusega.

Sellest suhtarvust saadud väärtust kasutatakse ettevõtte logistika planeerimisel ja juhtimisel. Nii saab koostada likviidsusprognoose, et ettevõte saaks end õigesti varustada. Lisaks on võimalik ka arvutada, kui kaua tuleb tarnijatele ettetellimusi teha, lähtudes nende ooteaegadest.

Teisest küljest on selle suurusjärgu arvutamiseks ja realistlike tulemuste saamiseks vaja läbi viia põhjalik varude kontroll. Iga toote laoühikud peavad olema hästi kvantifitseeritud. Arvestada tuleb ka purunemiste või kahjustustega, mida teatud kaubad võivad ladustamise ajal saada.

Varude katte valem

Varude katvuse arvutamiseks kasutatav valem oleks järgmine:

Varude katvus = Varud / keskmine nõudlus

Peame arvestama keskmise nõudluse võrdlusperioodiga, see sõltub perioodilisusest, millega me end varustame.

Varude katte näide

Nagu varemgi nägime, peame laovarude katvuse arvutamiseks jagama ettevõtte varud selle keskmise nõudlusega antud ajavahemikul.

Oletame, et meil on toolifirma. Pärast inventuuri tegemist märkisime, et meil on laos 300 tooli. Meie keskmine nõudlus nädalas on 100 tooli, seetõttu jagame laovarude katte saamiseks 300 100-ga.

Varude katvus = 300/100 = 3

Tulemuseks on kolm, mis näitab, et meil on kolm nädalat aega ilma tarnija vajaduseta. Oletame nüüd, et ooteaeg alates tarnijalt tellimuse taotlemisest kuni selle kättesaamiseni on viis päeva.

Sel juhul on meil vaja tarnimise tagamiseks paari nädala jooksul taotleda uus laotellimus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et varude katvus on näitaja, mis mõõdab aega, mille jooksul ettevõte saab olla ilma provisjonita, arvestades selle keskmise nõudlusega, mis tal teatud aja jooksul on.