Ujuv kapital (vaba ujumine)

Ujuv kapital on ettevõtte tasumata aktsionäride protsent, mida jaeinvestorid saavad omandada. Seda tuntakse ka ingliskeelse nimetuse all free float.

Ujuv kapital (vaba ujumine)

Neid aktsiaid ei kontrolli turgu valitsev kontsern ja/või ettevõtte strateegilised investorid. Seetõttu saab neid järelturgudelt vabalt soetada.

Ettevõtte jaoks on oluline omada märkimisväärset osa aktsiatest vabalt kaubeldavatena, kuna see annab investoritele suurema kindlustunde. Seda seetõttu, et mida suurem on vaba aktsia, seda suuremad võimalused on investoril turul vastaspoole leidmiseks. Teisisõnu, mida kõrgem on vaba aktsia, seda suurem on investori võimalus leida müüja, kui ta soovib aktsiaid osta, või leida ostja, kui ta soovib müüa aktsiaid, mis talle juba kuulusid.

Sel viisil pakuvad vabalt kaubeldavaks aktsiad järelturgudele likviidsust lisaks nende sügavusele.

Teisalt soosib asjaolu, et ettevõtetel on kõrge ujuvkapital, õiget hinna kujunemise protsessi ja vähendab nende volatiilsust. See on olnud arutelu objektiks ja avab ukse (mõnedel aktsiaturgudel) võimalikule regulatsioonile või määrusele, mis paneb aluse ettevõtetele piisavale vabale turule.

Ujuva kapitali arvutamine

Ujuva kapitali arvutamise valem on järgmine:

Vaba aktsia = käibel olevad aktsiad – piiratud aktsiad

  • Ringluses olevad aktsiad: Aktsiate koguarv, milles ettevõtte kapital jaguneb.
  • Piiratud aktsiad: aktsiad, mis kuuluvad valitsevasse kontserni kuuluvatele aktsionäridele (tuntud ka kui kontrollivad aktsionärid). Neid aktsiaid ei peeta müügiks kättesaadavaks.

Näide vabaturu arvutamiseks

Oletame, et börsil noteeritud ettevõtte kapital on 1 000 000 eurot, mis on jagatud 100 000 aktsiaks (100 000 aktsiat nimiväärtusega 10 eurot). Kapitali kontrollivad 2 enamus- või kontrolliaktsionäride rühma.

  • A-grupile kuulub 10% kogukapitalist (seetõttu kuulub sellele grupile 10 000 aktsiat nimiväärtusega 10 €).
  • B-grupile kuulub 20% kogukapitalist (seetõttu on selle teise grupi valduses 20 000 aktsiat nimiväärtusega 10 eurot).

Seega, võttes arvesse andmeid ja rakendades valemit:

Aktsiad käibel: 100 000

Piiratud aktsiad: 30 000 (10 000 rühmast A + 20 000 rühmast B).

Ujuvkapital = 100 000- (10 000 + 20 000) = 70 000 aktsiat. Seetõttu pühendab see ettevõte 70% oma kapitalist ujuvkapitalile.

Ujuvat kapitali kasutatakse ka kaalutud kapitalisatsiooni suhtarvude loomiseks. Olenevalt vabalt kaubeldavast tranšeest on ettevõttel indeksis suurem või väiksem kaal. Lisaks eelnevale kasutatakse seda ka mõne finantssuhtarvu arvutamiseks.