Ühtne eraldusvõime mehhanism

Ühtne eraldusvõime mehhanism

Mur

Ühtne kriisilahendusmehhanism on pangandusliidu Euroopa organ, mis vastutab pangandusprobleemide taastamise ja lahendamise eest Euroopa või riiklikul tasandil. Niikaua kui see tuleneb institutsioonide elujõulisusest.

See asutus sõltub Euroopa Komisjonist ning mille on heaks kiitnud Euroopa Keskpank ja teised riigiülesed organid. MUR sündis 2014. aasta suvel, Euroopa pangandussüsteemi puudutavate kahtluste kuumuses.

Sellega kehtestatakse kriteeriumid, süsteemid ja meetmed, mida tuleb võtta Euroopa pankade elujõulisust tagavate programmide taastamiseks, päästmiseks ja rakendamiseks. Erinevalt Euroopa järelevalvemehhanismist, mis tagab pankade hea käitumise ja olukorra, püüab SRM olla asjakohaste meetmete elluviijaks, kui pankadel on probleeme.

MUR-i koosseis ja toimimine

Ühtne eraldusvõime mehhanism on jagatud kaheks alamelemendiks:

  • Ühtne Kriisilahendusnõukogu : Koosneb erinevatest Euroopa Rahaliidu liikmesriikidest vastavalt nende kaalule ning mille eesmärk on säilitada pangandusasutuste stabiilsus ja pangateenuste järjepidevus kriisiolukorras. Lisaks panga likvideerimise vormi määramine probleemide korral. Niikaua, kui see ei põhjusta maksumaksjale kulusid. Samuti vältides seda, et see mõjutaks riikide majandust ja finantsstruktuuri.
  • Ühtne kriisilahendusfond : need on osalevate riikide rahalised vahendid. Vahendid, mida saab kasutada kriisilahenduse lahendamiseks ja aidata raskustes olevaid üksusi.

Ühtse kriisilahendusmehhanismi eesmärgid

MUR loodi eesmärgiga leevendada riikide riigikontosid, parandades nende pangandussüsteemide probleeme. Sel viisil eraldades solidaarsusfondi kõigi riikide vahel 1% Euroopa pankade kogumi hoiustest.

Nii pandi paika ka kogu Euroopas ühine strateegia, kuidas toimida pankade päästmise ja nende likvideerimise korral. Seega vältides eurotsooni pankade vahel doominoefekti.

Euroopa Ülemkogu

  • direktiiv Euroopa
  • Euroopa Majandusühendus (EMÜ)
  • Ühtne Euroopa akt