Tootmiskulu

Tootmiskulu (või tegevuskulu) on kulu, mis on vajalik kauba valmistamiseks või teenuse saamiseks.

Tootmiskulu

Sel viisil on tootmiskulud seotud nende vajalike kulutustega, jättes kõrvale muud, näiteks rahalised. Tavaliselt sisaldab see toorainet ja tarvikuid, otsest ja kaudset tööjõudu ning muid halduskulusid, nagu amortisatsioon, rent või konsultatsioonikulud.

Tootmiskulu elemendid

Nagu oleme maininud, on tootmiskuludes kolm põhielementi. Selgitame neid kõiki allpool:

  • Üks on tooraine ja tarvikud. Esimesed on need materjalid, mida tootmisprotsessis muudetakse. Näiteks võiks olla jahu ja sool leivas. Teised on need, mida ei muudeta, kuid mis on vajalikud, näiteks kotid, milles mõnda kaupa müüakse.
  • Teine, sama oluline kui esimene, on tööjõud. Sel juhul kaasatakse ainult otsene tööjõud, st see, kes on seotud tootmisprotsessiga, näiteks töötajad, kes töötavad tootmisahelas.
  • Kolmas on muud kaudsed tootmiskulud. Siin on kaasatud kaudne tööjõud, mis on vajalik, isegi kui see protsessi ei osale. Näiteks haldusosakonna töötajad. Peame lisama ka ülejäänud vajalikud kulud nagu amortisatsioonid, üürid või maksud.

Kuidas arvutada tootmiskulusid

Arvestusvorm sõltub sellest, milline kolmest kuluaspektist meid huvitab. Vaatame igaüks neist:

  • Toormaterjalide ja tarvikute puhul tuleb arvestada kõik vajalikud kulutused. Need võivad olla transpordi-, kindlustus-, tolli-, mahaarvamatud maksud jms. Arvutamiseks on mugav teada toodetud ühiku maksumust.
  • Tööjõu puhul tuleb lisada brutopalk ja muud sotsiaalkulud. Näiteks sissemaksed, mida ettevõte maksab sotsiaalkindlustusse töötuse, koolituse või pensioni puhul. Arvutamiseks on mugav teada tunni maksumust.
  • Lõpuks seoses kaudsete kuludega, mis peavad hõlmama ka ülejäänud kulusid. Sel juhul peame kaasama kõik peale rahaliste.

Tootmiskulude näide

Kujutagem ette ettevõtet, mis lihtsuse mõttes toodab ühte toodet. Iga toodetava üksuse jaoks on vaja ka toorainet üks ühik. Hange arvutatakse selle kogusumma järgi. Otsese töö puhul arvestame toodangut 5 ühikut iga töötunni kohta. Kaudne on halduspalgad. Lõpuks toodetakse 1500 tk. 30 rahaühikut (mu) igaüks.

Tootmismaksumus 1

Ühikukulud arvutatakse kogusumma jagamisel toodetud ühikutega. Kui meil on need kõik olemas, liidame need kokku ja arvutame välja tootmisühiku kogumaksumuse. Müügihinna ja selle maksumuse vahe on ühiku brutomarginaal ehk kasum. Tootmisega korrutamine annab ettevõtte brutokasumi. Pärast majandustulemuse arvutamist saame puhaskasumi, mida me näites pole kaasanud.