Suurem kui

Suurem kui

Suurem kui

" Suurem kui" on matemaatiline avaldis, mis on kirjutatud sümbolitega .

Väljendit "suurem kui" kasutatakse matemaatikas, eriti matemaatilises ebavõrdsuses. See matemaatiline ebavõrdsus võib esineda arvude, tundmatute ja erinevat tüüpi funktsioonide vahel.

Näiteks kui öelda, et 5 on suurem kui 3, võime seda väljendada järgmiselt:

5> 3

Või võiksime selle ka niimoodi sõnastada.

3 <5

Sümboli osad?

Üldiselt on meil matemaatiliste avaldiste võrdlemiseks kolm sümbolit:

• Võrdne (=)
• Suurem kui
• Väiksem kui

Sümbolid "suurem kui" ja "vähem kui" on samad. Ainuke asi, et olenevalt avatud osa ja suletud osa asukohast peame sümboli panema ühes või teises suunas.

On nipp, mida ei tohi kunagi segi ajada märkidega → avatud osa osutab alati suurimale numbrile.

Tõlgenda sõna "suurem kui"

Kahe numbri võrdlemine on väga lihtne. Näiteks teame, et 10 on suurem kui 2, et 3 on suurem kui 2 või et 21 on suurem kui 20. Kui aga mängu tulevad matemaatilised funktsioonid, siis asjad veidi muutuvad. Vaatame näidet

Oletame, et tahame joonistada graafiku, et y> 8 + 2x

Niisiis, kõigepealt võtame võrrandi võrrandiks ja lahendame need punktid, kus muutujad on võrdsed nulliga

kui y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Seetõttu oleks Descartes’i tasapinna punkt (-4,0)

kui x = 0

y = 8

Seetõttu oleks Descartes’i tasapinna punkt (8,0)

Seejärel näeme graafikul, et varjutatud ala vastab võrrandile y> 8 + 2x

Suurem kui

Oletame nüüd, et mul on järgmine ruutvõrrand:

Suurem kui 3

Seega võtame esmalt parempoolse võrrandi ja joonistame parabooli, mis vastab nulliga võrdsustamisele.

Kui me lahendame võrrandi, leiame, et x väärtused, kui y võrdub nulliga, on – 0,3874 ja 1,7208. Need on kaks punkti, mida parabool peab läbima, nagu näeme järgmisel graafikul (võrrandi saab lahendada veebikalkulaatoris).

Graafikul ületab parabool x-telge, kui x väärtus on -0,3874 (lähendame selle väärtusele -0,39) ja 1,7208 (või 1,72).

Suurem kui 2

Seejärel lahendame y väärtuse, kui x võrdub nulliga, mis on -2 (graafiku must punkt). Lõpuks, et leida, milline peaks olema varjutatav ala, muudame x ja y väärtuseks 0:

0> 0-0-2

0> -2

Kuna see on tõsi, peame varjutama ala, kus punkt (0,0) asub, st parabooli sees, mis vastaks ebavõrdsusele.

Matemaatiline lootus

  • Tulude väljavõte
  • Võrrand
  • Erinevus nõgusa ja kumera vahel