Piiravad uskumused

Piiravad uskumused on need, mis takistavad inimestel oma eesmärke saavutada. Need ei pea olema tõelised, kuid raskendavad selle saavutamist, mida sa tegelikult tahad. Piiravad uskumused … Read more

Autorid konkursil

Konkursil on krediidid, mis on klassifitseeritud makse prioriteedi järgi, kui võlgnik on välja kuulutanud pankroti, mistõttu ta ei suuda täita kõiki oma rahalisi kohustusi. Kui … Read more

Roheline krediit

Roheline krediit on eranditult jätkusuutlikule tegevusele suunatud rahastamine . See tähendab, et toetuse saaja peab taotlema loodusvarade vastutustundlikku kasutamist. Seda tüüpi laenu saamiseks peab saaja … Read more

Pöörlev krediit

Käibekrediit on laenuliik, mille kaudu võlgnik saab oma säästu- või arvelduskontolt rahasumma, mida ta saab kasutada. Nii saab laenatud raha vabalt kasutada. Teisest küljest on … Read more

Pöörlev krediit

Käibekrediit on finantseerimisviis, mida uuendatakse regulaarselt automaatselt. See koosneb kapitalist, mida saab vabalt kasutada – osa või kogu – teatud aja jooksul, näiteks kuus. Pärast … Read more

Sildlaen

Vahenduslaen on laen, mida taotletakse kohese finantseerimisvajaduse tõttu ja mis on tähtajaline kuni lõpliku laenu vormistamiseni eeldusel, et laenuvõtja või võlgnik on taganud tulevase sissetuleku. … Read more

Privilegeeritud krediit

Privilegeeritud krediit on krediit, mille maksmiseks on eelisõigus teiste ees. Seda juhul, kui võlgnikku ähvardab pankrot. See juhtub siis, kui füüsiline või juriidiline isik ei … Read more

Pandikrediit

Pant ehk pandikrediit on see, mis antakse tagatiseks oleva objekti vastu. See tähendab, et seda tüüpi rahastamisele juurdepääsu saamiseks peab abisaaja andma hoiule vallasvara, mida … Read more

Pandikrediit

Pant ehk pandikrediit on see, mis antakse tagatiseks oleva objekti eest. See tähendab, et seda tüüpi rahastamisele juurdepääsu saamiseks peab abisaaja andma hoiule vallasvara, mida … Read more

Isiklik krediit

Isiklik krediit ehk eralaen on toiming, mille käigus võlausaldaja, kelleks on tavaliselt finantsasutus, laenab teatud rahalise summa võlgnikule, kes peab olema füüsiline isik, ja kes … Read more

Hea tahe

Firmaväärtus on lisatasu, mida makstakse ettevõtte aktsiate eest, võrreldes nende turuväärtusega. See on tingitud ettevõtte immateriaalsele varale antud hinnangust. Teisisõnu on firmaväärtus ülejääk, mille investor … Read more

Lombardi krediit

Lombardi krediit on laen, mis antakse vastutasuks väärtpaberi eest, mida kasutatakse nimetatud rahastamise tagatiseks. See tähendab, et võlausaldaja saab tagatiseks näiteks investori portfelli aktsiaturul. Lombardi … Read more