Väärtuskuupäev

Finantstehingu väärtuspäev on kuupäev, millal see arveldatakse, st kuupäev, mil tehing toimub. Kõikidel toimingutel on väärtuspäev, nii jae- või jaeklientide turul kui ka kapitalituru või … Read more

Tähtaeg

Aegumistähtaeg on aasta, kuu, päev ja lepingulise kohustuse täitmise tähtaeg. Aegumiskuupäeva mõistet kasutatakse sageli lepinguliste kohustuste puhul, mis on seotud võlgade või tasumata summade tasumisega. … Read more

Treeningu kuupäev

Täitmise kuupäev on seotud finantsoptsioonidega ja viitab päevale, mil optsiooni ostjal on õigus seda realiseerida. Täitmise kuupäev on sätestatud nimetatud optsiooni või optsioonipaketi lepingu tingimustes. … Read more

Arvestuskuupäev

Arvestuskuupäev on kuupäev, mil ettevõtte päevikusse tehakse mis tahes tüüpi raamatupidamiskanne. See kuupäev kajastab tulude või kulude kande tegemise aega. Lisaks ei pea arvestuskuupäev tingimata … Read more

Fayolism

Fayolism on teoreetiline raamistik, mis on olnud kaasaegsete haldusteaduste aluseks. Selle loojaks oli mäeinsener Henri Fayol. Fayolit peetakse sarnaselt Frederick Winslow Tayloriga (kes arendas taylorismi) … Read more

Faksimine

Faksimise mõiste on fakside mitmel viisil saatmine muu hulgas pakkumiste, reklaamide, sõnumite, ametlike teadaannete edastamiseks. Faks on dokument, mis saadetakse eemalt telefoniliini kaudu. Selle protsessi … Read more

Ostuotsuse protsessi etapid

Kui inimene kavatseb toodet või teenust osta, viib ta läbi otsustusprotsessi. Isegi kui te ei ole protsessist teadlik või see on kiire, on see tegelikult … Read more

Rahapesu faasid

Rahapesu koosneb kolmest erinevast etapist: paigutamine, varjamine ja integreerimine. Neid etappe võib läbi viia ühiselt või eraldi. Tavaliselt esitatakse neid aga üheaegselt. Ladumisfaas Rahvusvaheliselt tuntud … Read more

FAO

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on ÜROst sõltuv organ, mille eesmärk on lõpetada nälg maailmas ning töötada põllumajanduse, kalanduse ja metsanduse arendamise nimel. 1945. aastal … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae on Ameerika hüpoteeklaenuasutus, mis vastutab taskukohaste ja garanteeritud laenude tagamise eest, et edendada juurdepääsu koduomandile Ameerika Ühendriikides. Ametlikult tuntud kui Federal National Mortgage … Read more

Perekontor

Perekontor on eraettevõte, mis on loodud eesmärgiga hallata pere vara ja tagada selle järjepidevus ajas. Kujutagem ette perekonda, kellel on muuhulgas investeeringuid aktsiatesse, võlakirjadesse, erakapitali, … Read more

Likviidsuse puudumine

Likviidsuse puudumine tekib siis, kui äriühing või füüsiline isik ei suuda oma rahalisi kohustusi täita. See on üsna tavaline olukord, mis toob kaasa tõsiseid maksevõime … Read more