Samaväärsed murrud

Ekvivalentsed murrud on need, mis väljendavad sama arvu, isegi kui neil ei ole sama lugeja ja nimetaja.

Samaväärsed murrud

Teisisõnu on samaväärsed murrud, mille puhul lugeja jagamisel nimetajaga saame sama tulemuse. Kuid hoolimata sama tulemuse esitamisest on murdude komponendid erinevad.

Ekvivalentmurrud on üks murdude tüüpe, olenevalt nende omavahelisest suhtest.

Ekvivalentsete murdude leidmiseks, millel on antud murd, saate nii lugeja kui ka nimetaja jagada või korrutada sama arvuga.

Selles mõttes peame meeles pidama, et igal murdel on lõpmatu arv ekvivalentseid murde.

Samuti pidage meeles, et murd on arvu jagamine võrdseteks osadeks.

Samaväärsete murdude mõistmine

Samaväärsete murdude mõistmiseks kujutame ette, et meil on kook, jagame selle kolmeks võrdseks osaks ning võtame siis ühe neist tükkidest.

Kui nüüd sama kook jagada kuueks võrdseks osaks ja võtta 2, võtaksime sama koguse kooki nagu eelmisel juhul. Seda seetõttu, et 1/3 ja 2/6 on samaväärsed.

Näited samaväärsetest murdudest

Mõned näited samaväärsetest murdudest on järgmised:

6/9 ja 2/3 = 0,6667.

21/7 ja 84/28 = 3.

12/60, 3/15 ja 1/5 = 0,2.

Kuidas teada saada, kas kaks murdu on samaväärsed?

Et teada saada, kas kaks või enam murdu on samaväärsed, võite jagada nimetaja ja lugeja sama arvuga. Seda seni, kuni pole taandamatuid murde, st kus lugejal ja nimetajal ei ole ühiseid jagajaid ja seetõttu ei saa seda lihtsustada.

Siis, kui saadud taandamatud murrud on võrdsed, on murrud samaväärsed.

Vaatame näidet:

Kas 48/108 ja 32/72 on samaväärsed?

48/108 = 16/36 = 4/9 (Jagame iga komponendi kolmega ja seejärel neljaga).

32/72 = 4/9 (jagame mõlemad komponendid 8-ga).

Seega võime järeldada, et 48/108 ja 32/72 on samaväärsed murrud.

Vaatame nüüd teist näidet. Kui meil on 6/70 ja 12/56.

6/14 = 3/7 (Jagame mõlemad komponendid kahega).

12/56 = 3/14 (Jagame mõlemad komponendid neljaga).

Kuna 3/7 ≠ 3/14, 6/70 ja 12/56 ei ole samaväärsed.