Õiged murded

Õiged murrud on need, mille lugeja on nimetajast väiksem. See tähendab, et ülaosas olev number on väiksem kui allosas.

Õiged murded

Mõned näited õigetest murdudest on järgmised:

Pilt 477

Õigeid murde iseloomustatakse, kuna need on samaväärsed arvuga nulli ja ühiku vahel. Seda absoluutarvudes, kuna murdarvul võib olla negatiivne märk. Vaatame järgmisi juhtumeid:

Pilt 495

Õige murd on vale murru vastand, mille lugeja on nimetajast suurem.

Samuti peame meeles pidama, et murdosa saame defineerida kui arvu jagamist võrdseteks osadeks. See koosneb kahest numbrist, mis on mõlemad eraldatud sirge või kaldjoonega (välja arvatud juhul, kui murdosa on segatud). Ülemist numbrit nimetatakse lugejaks, alumist numbrit nimetatakse nimetajaks.

Õigete murdude omadused

Õigete murdude omaduste hulgas võime välja tuua:

  • Murru pöördmurd on vale murd.
Pilt 496
  • Õige murru vastandmurd on teine ​​õige murd.
Pilt 498
  • Erinevalt valest murrust ei saa õiget murdosa teisendada segamurruks (selliseks, millel on täisarv ja murdosa komponent).

Õigete murdude kasutamine

Õigeid murde kasutatakse terviku suurema osa väljendamiseks. See tähendab, et nad esindavad millegi osa.

Näiteks 1/4 tunnist tähendab, et need on veerand sellest, mida tund kestab. Seega võrdub see 60 minutiga jagatud neljaga, mis ei võrdu 15 minutiga.