Maksudest kõrvalehoidumise

Maksudest kõrvalehoidumine on ebaseaduslik tegevus, mis seisneb vara või tulu varjamises, et maksta vähem makse.

Maksudest kõrvalehoidumise

Maksudest kõrvalehoidumisel püüab maksumaksja teadlikult ja vabatahtlikult maksta vähem makse, kui talle kuulub. Sellel ebaseaduslikul tegevusel võivad õigusrikkujale olla tõsised tagajärjed, näiteks trahvid, suutmatus sooritada teatud toiminguid või vanglaaeg.

Elemendid, mis kujutavad endast maksudest kõrvalehoidumist

Vältimise kujundi koostamiseks tuleb kontrollida kolme põhielemendi olemasolu:

  1. Isik, kes on kohustatud tasuma teatud summa makse oma sissetulekutelt, töötasult, varalt jne.
  2. Kinnitage, et isik on sooritanud tegevusi, mille eesmärk on maksta vähem makse.
  3. Tegevused, mida tehakse selleks, et maksta vähem makse, on ebaseaduslikud ja hõlmavad mis tahes seaduse või määruse rikkumist.

Tasub mainida, et inimesed võivad otsida lünki, et vähem makse maksta, kuid seni, kuni need tegevused on seaduslikud, ei peeta kõrvalehoidmiseks tegemist.

Näited maksudest kõrvalehoidumise käitumisest

Siin on mõned näited vältimiskäitumisest.

  • Sissetulekute varjamine: näiteks tegelikust teenitavast väiksema palga deklareerimine.
  • Varade varjamine: see seisneb selles, et ei deklareerita, et omab maju, maad jne.
  • Mahaarvatavate kulude ebaseaduslik suurendamine: Näiteks lisage isiklikud kulud (söögid restoranis või riided) tegevuse kuludena.
  • Põhjendamatute toetuste omandamine: See tähendab toetuste saamine nõudeid täitmata.

Karistused maksudest kõrvalehoidumise eest

Selline kõrvalehoidmine on seadusega karistatav ja karistatav. Olenevalt summast, millest on kõrvale hiilitud, karistatakse selle eest rahatrahvidega, mis sõltuvad kõrvale hiilitud summast, või ka kõige raskematel juhtudel kuni viieaastase vangistusega.