Kuluefektiivsus

Efektiivsuse kulu ehk efektiivsuse kulu on majanduslik kahju, mis on põhjustatud ressursside ebaefektiivsest jaotusest.

Kuluefektiivsus

Tõhususe kulusid nimetatakse sageli ka tühimõju languseks ja see võib ilmneda siis, kui kauba või teenuse turg ei ole turu tasakaalus. Tõhususe kulusid iseloomustab asjaolu, et tehingu ühe osa kahjumit ei kompenseeri teise osa suurem kasum.

Näited tõhususe kuludest

  • Monopol : monopoli korral toodetakse vähem ühikuid ja küsitakse kõrgemat hinda kui konkurentsitasakaalu korral. Tõhususe vähenemine ei kajastu aga tarbijate kõrgemas hinnas, vaid tuleneb sellest, et tarbijatele väärtuslikke ühikuid enam ei toodeta ja nende eest ollakse nõus turuhinda maksma.
  • Maksud : kui kaubale või teenusele kohaldatakse maksu, siis tarbijate hind üldiselt tõuseb ja tarnijate saadav hind langeb. Selle tulemusena väheneb kauba tootmine ja müük. Maksust tulenev efektiivsuse kaotus tuleneb sellest, et on tehinguid, mida hinnatakse ja peatatakse, samal ajal kui valitsus ei saa sisse nõuda nende müükide eest, mis jäid tegemata.
  • Hinnapiirangud ja rendikontroll: takistab pakkumist, kui tarbijad olid valmis kaupade või teenuste eest maksma. Hinnakontroll teeb haiget nii müüjatele kui ostjatele.
  • Miinimumpalk: takistab töötajate, eriti vähem kvalifitseeritud töötajate palkamist.

Paljudel juhtudel saab efektiivsuse vähenemist mõõta graafiliselt. Nii mõõdetakse näiteks monopoli puhul efektiivsuse kadu pindalana, mis tuleneb täiusliku konkurentsi olukorra ja monopolitasakaalu erinevusest.

Kui turg läheb konkurentsilisest tasakaalust monopoolseks, kandub osa tarbijate ülejäägist monopolistile, kuid toimub efektiivsuse kaotus, mis vastab müügi lõpetanud ühikute väärtusele.