Kuiv ports

Kuivsadam on sisemine terminal, mis on ühendveosüsteemi kaudu ühendatud ühe või mitme meresadamaga.

Kuiv ports

Raudteetransport on seda tüüpi rajatiste ühendamiseks eelistatud transpordiliik. Seda saab aga ühendada ka mõne muu maismaatranspordivahendiga. Mida suuremad on olemasolevad maismaaühendused, seda suurem on kuivsadama areng.

Teisest küljest saab neid sadamaid liigitada nende kauguse järgi sadamast. Need on lähi-, kesk- või kaugemad pordid. Selles mõttes sõltub see olemasolevast ruumist ja logistikasüsteemi arendusvõimekusest.

Kuiva sadama omadused

Mõned nende portide funktsioonid on järgmised.

 • See on ühendveosüsteemi kaudu ühendatud meresadamatega.
 • Osutab tolliteenuseid.
 • Dokumendihaldus.
 • Kauba laadimisvahendid peavad olema multimodaalsel transpordil transporditavad. Par excellence on konteiner.
 • Koormuse katkemist ei tohiks olla.
 • Sellel on salvestusmaht ja kaupade turustusteenus.
 • Konteinerite hooldus.
 • Pakub konteineriseerimis-, dekonteineriseerimis- ja veoste konsolideerimisteenuseid.
 • Pakub funktsioone, mis lisavad kaubale väärtust .

Kuiva sadama tähtsus

Seoses mahu ja väliskaubandustehingute kasvuga on kauba töötlemiseks vaja rohkem ruumi ja personali. Seetõttu tulenevad need rajatised vajadusest vähendada meresadamate ummikuid.

Samuti võimaldab see laiendada meresadama ehk nn sisemaa mõjuala. Samuti tugevdab see meresadama tarneahelaid. Teisalt võimaldab see sadamateenuste lähenemist klientidele.

Kuiva sadama eelised ja puudused

Kuivsadamate olemasolu annab võimaluse väliskaubandustegevuseks. Mõned eelised, mida võib kaaluda, on järgmised:

 • See parandab meresadama impordi- ja eksporditeenuseid.
 • Töökohtade allikas, mis ei saanud ruumiliste piirangute tõttu sadamat laiendada.
 • Intermodaalne transport võib vähendada ettevõtete transpordi- ja logistikakulusid.
 • Suurendab VKEde juurdepääsu tolliteenustele.
 • Operatiivse paindlikkuse abil saate lühendada kaupade tarneaegu.
 • Tekib majanduslik voorusring piirkonna arengu ja kuivasadama vahele.
 • Rööpaga ühendatud sisemised terminalid:
  • Need vähendavad kaupade transpordi keskkonnamõju.
  • Nad puhastavad teid.

Teisest küljest on nende sadamate mõned puudused järgmised:

 • Piirkonna areng võib mõjutada ümbritsevate piirkondade elukvaliteeti. Seda koos tootlike tegurite nihutamisega kasulikku piirkonda.
 • Nende rajatiste loomine nõuab suuri alginvesteeringuid, mis võivad tõsta maksude taset.
 • See nõuab maapealse transpordiga kõrgel tasemel koordineerimist.