Klassiteadvus

Klassiteadvus on marksismi järgi element, millega indiviidid on teadlikud teatud sotsiaalsesse klassi kuulumisest ja saavad vastavalt oma huvide kaitseks sotsiaalselt tegutseda.

Klassiteadvus

Klassiteadvus on marksistliku majanduse ja ühiskonna uurimise postulaat, mis annab indiviidile, mis annab proletaarsele indiviidile tööriista organiseeruda proletaarseks töölisklassiks ja võidelda kapitalistliku kodanliku klassi ekspluateerimisega.

Selle kommunistliku ja marksistliku oletuse järgi takistab klassiteadvus indiviidi võõrandumist. Kuna ta suudab mõista oma olukorda rõhutud töötajana ja suudab end ilmutades vastavalt käituda.

Nii on igal inimesel tänu sellele klassiteadvusele võimalus tunda end osana teatud sotsiaalmajanduslikust hierarhiast. Marksismi järgi toimub see kahel viisil:

  • Olete kodanliku ja kapitalistide klassi liige, kellele kuuluvad riigi tootmisvahendid
  • Kas olete osa töölisklassist või proletariaadist.

Klassiteadvuse avatavad võimalused

Klassiteadvuse tekkimise esmane idee on arusaamine, et kodanluse ja proletariaadi vahel on antagonistlik ja vastandlik suhe. Vastupidi, ja nagu eespool märgitud, toimuks ühiskonnast võõrandumine, kui seda vahet kodanliku ja proletaarse klassi vahel ei oleks võimalik igapäevaselt kehtestada.

Nii on töölisklassil Karl Marxi põhjenduste kohaselt kohustus end sellisena tunnistada ja kalduda klassivõitluse ja selle tulemusena proletariaadi diktatuuri poole.

Selles mõttes võib määratleda, et klassiteadvus on proletariaadi järgnenud töölisrevolutsiooni aluseks. Seda seetõttu, et esimene samm selleks on võõrandumise vältimine ja enesetunnustamine või enesekehtestamine kapitalistliku süsteemi poolt rõhutud klassina.