Kasumi kaotus

Saamata jäänud kasum on kasum, mida enam ei tajuta kolmanda isiku poolt tekitatud rikkumise, tegevuse, tegevusetuse või kahju tagajärjel.

Kasumi kaotus

Kaotatud kasum viitab kasumile, st rahale, kasumile või sissetulekule, mida mõjutatud agent ei saa kolmanda isiku tekitatud kahju või kahju tõttu. See on potentsiaalne kasu, mis oleks saadud, kui kahju poleks tekkinud. Sellises olukorras nimetatakse vahet selle vahel, mida oleks võinud saada ja mis on tegelikult saadud, saamata jäänud kasumiks.

Seetõttu võib see toimuda kahju tekkimisega samal ajal või omada ka tulevasi tagajärgi. Seega, kui näiteks laos või laos, kus on valmistoodangu laoseisud, on tulekahju, tekib kohene kahju ladustatud kauba hävimise tõttu, kuna seda ei ole võimalik müüa (müügimarginaali me enam ei saa). Samuti on kahju tulevikus, kui ladu või ladu hävib tulekahjus ja seda ei ole võimalik kohe parandada. Lao puudumine võib vähendada tootmisvõimsust ja nõudlusele reageerimist, mistõttu kaotame müügi ja sellega seotud kasumi.

Kahju või kaotuse eest vastutav isik võib olla kohustatud hüvitama ohvrile selle, mida ta enam ei saanud.

Saamata jäänud kasumi kvantifitseerimine

Kaotatud kasumit hinnatakse kahe teguri põhjal:

  • Olemasolu test : üldiselt ei ole raske kontrollida saamata jäänud kasumi olemasolu ehk seost tekitatud kahju ja saamata jäänud tulu vahel.
  • Kvantifitseerimine : saamata jäänud kasumi täpse summa kindlaksmääramine võib olla keeruline, kuna see hõlmab hinnangu andmist, mida oleks teenitud stsenaariumi korral, mida poleks kunagi juhtunud (kahjuta stsenaarium). Hinnangu põhjendamiseks võib huvitatud isik kasutada selliseid tõendeid nagu raamatupidamine, maksudeklaratsioonid, eksperdiaruanne jne. Lõpliku summa määrab juhtumi eest vastutav kohtunik või vahekohtunik.

Näide saamata jäänud kasumist

Oletame, et inimene hävitab taksojuhi sõiduki.

Antud juhul lakkas taksojuht oma takso hävimise tagajärjel tulu saama, kuna ei saanud teatud aja jooksul oma teenuseid pakkuda.

Seega on saamata jäänud kasum seda suurem, mida rohkem aega jääb takso hävimise ja kahjustuse parandamise vahele, et saaksite uuesti tööle minna.