Häiriv innovatsioon

Häiriv innovatsioon on innovatsioon, mis mõjutab konkreetset tööstusharu, põhjustades drastilisi ja radikaalseid muutusi, mille tõttu teatud tooted või teenused turult kaovad.

Häiriv innovatsioon

Ühest küljest võib häiriv innovatsioon tekkida siis, kui ettevõte siseneb turule ja hakkab looma lihtsaid ja arusaadavaid lahendusi, kuid mis võib isegi turuliidri rolli säilitavaid ettevõtteid välja tõrjuda.

Eelkõige võivad uuendused toimuda toodetes, protsessides või samaaegselt toodetes ja protsessides. Seetõttu toovad häirivat innovatsiooni rakendavad ettevõtted oma toodetes ja protsessides järk-järgult muutusi.

Lisaks põhjustab see turuliidrite toodete väljatõrjumist, muutes tarbijate maitseid ja eelistusi. Mis muudavad oma eelistusi uutele toodetele.

Häirivat innovatsiooni tüübid

Häirivat innovatsiooni tüübid on järgmised:

1. Madala tasemega häiriv innovatsioon

Esiteks põhineb madala hinnaga lähenemine konkreetsel turul vähemnõudlike klientide eelistuste püüdmisel. Ettevõte esitab neile uusi tootepakkumisi, mis on odavamad ja madalama kvaliteediga.

Lisaks võib see juhtuda siis, kui sellel turul on tooteid, mis ületavad vähem nõudlike tarbijate ootusi. Mis teeb neist potentsiaalsed kliendid nendele uutele toodetele, mida on lihtsam kasutada ja mis on odavamad.

2. Häiriv innovatsioon uutel turgudel

Teiseks, innovatsioon uutel turgudel toimub eesmärgiga luua uusi turge, tuues turule tooteid, mis suudavad paremini rahuldada tarbijate vajadusi. Mis põhjustab mõnede juhtivate ettevõtete toodete või teenuste täieliku väljatõrjumise.

Sellest olukorrast võib järeldada, et tekib uus turg, sest kuigi sisenetakse juba olemasolevale turule, tõrjutakse välja olemasolevad ettevõtted ja tooted. Tarbijad hakkavad kasutama kaupu ja teenuseid, mida nad varem ei kasutanud.

Juhtivate ettevõtete ja toodete väljatõrjumisega võtab uus ettevõte selle turuosa kohe. See võimaldab tööstust, turgu või majandust tervikuna täielikult muuta.

Häirivat innovatsiooni tüübid
Häirivat innovatsiooni tüübid

Murrangulise innovatsiooni olulised aspektid

Mõned olulised häiriva innovatsiooni punktid, mida tuleb arvesse võtta, on järgmised:

1. Luba teha vigu

Kuna tegemist on asjade uue ja uudse tegemisega, tehakse paratamatult vigu.

2. See läheb vastuollu väljakujunenud

Loomulikult peavad töötajad innovatsioonikultuuri saavutamiseks minema vastuollu normidega ning panustama uute ja loominguliste ideedega.

3. Tuleb määratleda eesmärk

Kindlasti tuleb määratleda selge eesmärk, sest midagi uut taotledes ja püüdes saavutada võime kindlasti põhjast ilma jääda. Seetõttu on vaja hoida silm peal eesmärgil, mille me saavutame.

4. Leia uusi viise asjade tegemiseks

Samamoodi tuleb võtta riske, otsides uusi ja teistsuguseid tegevusteid ning jätta kõrvale igapäevane ja rutiin.

5. Tasakaalu tuleb hoida

Lisaks peab innovatsioon tiirlema ​​kolme põhipunkti ümber, milleks on ettevõtete innovatsioon, ümberkujundamine ja kasv; kuid tasakaalu hoidmine.

  • Innovatsioon ettevõtte keskmest: aitab kontrollida, kas ettevõte on juba täielikult ära kasutatud.
  • Muutuv innovatsioon: juhib praeguseid turusuundumusi järgides sinna, kuhu soovite jõuda.
  • Inkrementaalne innovatsioon: see paneb meid mõistma, et ümberkujundamisprotsess peab olema järkjärguline, kuid ohutu.

Sektorid, mida häiriv innovatsioon mõjutab kõige rohkem ja kõige vähem

Järelikult võib innovatsioon mõjutada paljusid sektoreid, kuid mõned on mõjutatud rohkem kui teised. Mõned näited enim mõjutatud sektoritest on tehnoloogiasektor, autotööstus, nanotehnoloogia ja energiasektor.

Siiski on ka teisi sektoreid, kus häiriv innovatsioon mõjutab vähem, näiteks põllumajandus, toiduainetööstus, ehitussektor ja tooraine.

Näited häirivast innovatsioonist

Mõned kõige silmapaistvamad näited häirivast innovatsioonist on järgmised:

  • Mobiiltelefon versus lauatelefon.
  • Digitaalne fotograafia versus filmi- või rullfotograafia.
  • Suhtlemine Interneti kaudu võrreldes traditsioonilise suhtlusega.
Näited häirivast innovatsioonist
Näited häirivast innovatsioonist

Lõpuks võime kinnitada, et häiriv innovatsioon ilmneb alati, kui turule tuuakse uusi tehnoloogiaid, äriideid ja tooteid üldiselt, mis ületavad turul juba olemasolevat, et need lõpuks välja tõrjuda.