Eurorühm

Eurorühm on Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite kohtumine. Selle eesmärk on koordineerida liikmesriikide majanduspoliitikat ja analüüsida kõiki euroga seotud küsimusi.

Eurogrupp

Eurorühma kohtumistel osalevad ka majandusvolinik ja Euroopa Keskpanga president. Sellel foorumil jälgitakse Euroopa Liidu liikmesriikide majanduspoliitikat, unustamata seejuures kõike, mis on seotud euro ja eelarvepoliitikaga.

Eurorühma ülesanded

Euroopa Liidu majandusorganina on eurorühmal järgmised volitused:

  • Hinnake euroala majandusolukorda ja analüüsige Euroopa majanduse tulevikku.
  • Teostada järelevalvet Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvepoliitika üle.
  • Uurige eurotsooni võimalikku laienemist, st hinnake eurot ametliku valuutana kasutavate riikide arvu suurenemist.
  • Kehtestada ja arutada tingimusi nendele euroala riikidele, kes vajavad finantsabi.
  • Töötage euro stabiilsuse saavutamiseks.
  • Eurotsooni kuuluvate riikide makromajandusliku olukorra uuring.
  • Euroopa Liidu riikide majandusreformide analüüs ja arutelu.

Kuidas eurorühm töötab

Eurorühm peab kohtuma vähemalt kord kuus, et arutada Euroopa Liidu majandus- ja rahaküsimusi. Need kohtumised on mitteametlikud ja koosolekutel käsitletavad teemad on konfidentsiaalsed.

Osalejate hulgas peaksid olema Euroopa Liidu liikmesriikide majandus- ja rahandusministrid, eurorühma president, majandusvolinik ja Euroopa Keskpanga president. Teisest küljest võib Rahvusvaheline Valuutafond sellesse kohtumisse sekkuda ka siis, kui arutatakse temaga seotud majandusküsimusi.

Kui kohtumine on lõppenud, teatab eurorühma president tulemusest pressikonverentsi kaudu, kuigi on ka võimalus esitada kirjalik avaldus.