Eurobaromeeter

Eurobaromeeter on Euroopa Liidu poolt läbi viidud uuring, mille tulemused näitavad ühenduse elanikkonna peamisi muresid ja ootusi väga erinevate teemade osas.

Eurobaromeeter

Eurobaromeetri loomisega on võimalik täpsemalt teada, millised on ühenduse institutsioonide tegevusprioriteedid, võttes arvesse küsitluses konsulteeritud esinduslike kodanike esitatud andmeid.

Enne selle loomist viisid erinevad Euroopa institutsioonid läbi erinevaid mõõtmisi ja konsulteerisid elanikkonnaga. Alates 2007. aastast hakati seda vahendit aga regulaarselt arendama ning selle ettevalmistamine ja rakendamine jäi Euroopa Parlamendi õlule. Teise võimalusena rahastab seda Euroopa Komisjon.

Selle olemasolu peamine alus on mõõta, mil määral eurooplased soovivad, et ühenduse volitused tegutseksid igapäevases majandus- ja seadusandlikus tegevuses. Need uuringud toimuvad tavaliselt kaks korda aastas ning nende järeldusi uurib ja arutab parlament, et koostada tulevasi strateegiaid.

Samuti on tavaline, et liidu institutsiooni nimel tehakse täiendavaid ja spetsiifilisemaid uuringuid. Muidugi juhul, kui tekib vajadus elanikkonnalt teatud andmeid hankida. Kõige tavalisem on see, et neid arendatakse telefoni teel.

Eurobaromeetri peamine utiliit

Nii on Euroopa Parlamendil võimalus määratleda oma tegevusmeetmed Eurobaromeetri tulemuste ja seega ka Euroopa elanike arvamuse põhjal.

Baromeetrisse kogutud põhiküsimused ei vasta ainult poliitilistele või majanduslikele nüanssidele. Eurobaromeeter keskendub ka Euroopa kodanike arvamusele muudes punktides. Nende näideteks on keskkond või rahvastiku demograafiline areng koos selliste mõjuteguritega nagu immigratsioon.

Teine oluline eelis, mida see mõõtmine esindab, on pakkuda olemasolevat arvamust Euroopa Parlamendi enda tööst, selle mõjust kogukonna elus ja pelgalt liitu kuulumise faktist iga kogukonna liikme poolt.

Eurobaromeetri raames läbi viidud küsitlused

Euroopa Parlament algatab perioodiliselt erinevaid konsultatsioone:

  • Temaatilised küsitlused: keskenduvad ülalkirjeldatud teemadele ja on väga mitmekesised. Üldisi konsultatsioone võib pidada kõikides liikmesriikides või olla suunatud teatud vanuse-, soo- või sotsiaalse klassi vahemikele.
  • Parameeter: seda viiakse läbi igal aastal kõigis liikmesriikides ja see keskendub nende muljete tundmisele parlamendi enda tööst. Samamoodi püüab see mõõta Euroopa kodaniku ja erinevate kogukondade vahelise läheduse ja kuuluvustunde astet. institutsioonid .
  • Välk Eurobaromeeter: need on telefonikõned kodanikele konkreetsemal teemal. Nii, et teatud teemal on võimalik teha järeldusi lühema aja jooksul.