Algkapital

Algkapital on ettevõttele tegevuse alustamiseks vajalik rahafond. Nende ressursside abil saate omandada varad ja teha kõik kohustuslikud protseduurid oma tegevuse alustamiseks.

Algkapital

See tähendab, et algkapital on see, millega soetatakse ettevõttele toote või teenuse arendamiseks vajalikud seadmed ja ruumid. Lisaks peab ettevõte hankima vastavad litsentsid või load.

Algkapitalil võib olla kahte tüüpi allikaid, kas aktsionäride omakapital või kolmandate isikute vahendid. Viimast saab püüda pangalaenu taotledes, võlakirju emiteerides, riigitoetustega, ingelinvestoritelt tuge saades või isegi kaasaegsemate vahenditega nagu ühisrahastus. Viimane seisneb paljude väikese sissemakse teinud inimeste kapitali kasutamises.

Algkapitali liigid

Algkapital võib olla kahte tüüpi:

  • Esialgne investeering: vastab masinatele, seadmetele, asutustele, litsentsidele ja muudele nõuetele, mida mainisime selle artikli esimestes lõikudes. Ettevõtjad peavad selliseid investeeringuid planeerima, töötades välja eelarve ja otsides kõige tõhusamaid võimalusi. Näiteks võib juhtuda, et mõne töötaja jaoks on kodus töötamine ja väikese kontori rentimine odavam, kui väga suure ettevõtte rentimine.
  • Käibekapital: need on vahendid, mida ettevõte vajab oma äritegevuse jätkamiseks. See tähendab, et oleks võimalik toime tulla lühiajaliste väljamaksetega, näiteks tarnijatele ja töötajatele maksmisega. Käibekapitali arvutamiseks lahutatakse lühiajalistest kohustustest käibevara.

Peamised algkapitali kulutused

Keskendudes esialgsele investeeringule, on teie peamised nõuded järgmised:

  • Esialgsed kulud: need on enne ettevõtte tegevuse alustamist ja vastavad muuhulgas turu-uuringutele, võimalike tarnijate külastustele, reklaamile.
  • Halduskulud: viitab ettevõtte avamiseks vajalike litsentside ja lubade kuludele.
  • Kulud materiaalsetele varadele: Ettevõte peab soetama masinad ja seadmed. Isegi kui tegemist on teenindusettevõttega, on tegevuse alustamiseks alati vaja teatud varasid, näiteks arvuteid.

Samamoodi, kui viitame käibekapitalile, võime esile tõsta need teised põhielemendid:

  • Inimkulud: Regulaarsed maksed, mida tuleb teha ettevõtte töötajatele.
  • Tarnijad: Tasumine tootmisprotsesside või vastava tegevuse arendamiseks vajalike sisendite eest.
  • Halduskulud: viitab teatud püsikuludele, et ettevõte saaks tegevust jätkata, nagu kontoriüür ning kulud vee- ja elektriteenustele.