2. järku pöördmaatriks

2. järku pöördmaatriks

Ekraanipilt 2019 08 13 Kell 20.00.25

Pöördmaatriks on maatriksi lineaarne teisendus, korrutades maatriksi determinandi pöördväärtuse transponeeritud adjointmaatriksiga.

Teisisõnu, pöördmaatriks on determinandi pöördväärtuse korrutamine transponeeritud adjointmaatriksiga.

Soovitatavad artiklid: maatriksi determinant, ruutmaatriks, põhidiagonaal ja tehted maatriksitega.

Antud mis tahes maatriks X selline, et

Ekraanipilt 2019 08 13 Kell 19.30.11
2. järgu ruutmaatriks.

2. järku maatriksi pöördmaatriksvalem

Siis on X pöördmaatriks

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.31.12
2. järku ruutmaatriksi pöördmaatriksvalem.

Selle valemi abil saame 2. järku ruutmaatriksi pöördmaatriksi.

Ülaltoodud valemit saab väljendada ka maatriksi determinandiga.

2. järku maatriksi pöördmaatriksvalem

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.32.12
2. järku ruutmaatriksi pöördmaatriksvalem.

Kaks paralleelset joont ümber X nimetajas näitavad, et see on maatriksi X determinant.

Kui ruutmaatriksil on pöördmaatriks, ütleme, et see on tavaline maatriks.

Nõuded

Järkjärgu n maatriksi pöördmaatriksi leidmiseks peame vastama järgmistele nõuetele:

  • Maatriks peab olema ruutmaatriks.

Ridade arv (n) peab olema sama kui veergude arv (m). See tähendab, et maatriksi järjekord peab olema n, kui n = m.

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.33.16
Ruutmaatriks järku n.
  • Determinant peab olema nullist erinev (0).

Maatriksi determinant peab olema nullist erinev (0), kuna ta osaleb valemis nimetajana. Kui nimetaja oleks null (0), oleks meil määramatus.

Kui nimetaja (ad – bc) = 0, st maatriksi X determinant on võrdne nulliga (0), siis maatriksil X pöördmaatriksit pole.

Kinnisvara

Ruutmaatriksil X järku n on pöördmaatriks X järku n, X -1 , nii et see rahuldab

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.34.10
Pöördmaatriksi omadus.

Korrutamise elementide järjekord ei ole oluline, see tähendab, et iga ruutmaatriksi korrutamine selle pöördmaatriksiga annab alati sama järjekorra identiteedimaatriksi.

Sel juhul on maatriksi X järjekord 2. Seega saame eelmise omaduse ümber kirjutada järgmiselt:

Ekraanitõmmis 2019 08 13 A Les 19.34.42
Pöördmaatriksi omadus.

Praktiline näide

Leidke maatriksi V pöördmaatriks.

Ekraanitõmmis 2019 08 13 A Les 19.35.27
2. järku pöördmaatriksi näide.

Selle näite lahendamiseks saame rakendada valemit või esmalt arvutada determinandi ja seejärel selle asendada.

Valem

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.35.52
Pöördmaatriksvalemi rakendamine maatriksile V.

Valem determinandiga

Esmalt arvutame maatriksi V determinandi ja seejärel asendame selle valemiga.

Ekraanipilt 2019 08 13 A Les 19.36.14
Maatriksi V determinant.

Seejärel saame, et maatriksi V determinant erineb nullist (0) ja võime öelda, et maatriksil V on pöördmaatriks.

Ekraanitõmmis 2019 08 13 A Les 19.36.52
Maatriksi V pöördmaatriks V determinandi järgi.

Sama tulemuse saame valemit kasutades või esmalt determinandi arvutades ja seejärel selle asendades.

Pöördmaatriksi järjekord on sama, mis algse maatriksi järjekord. Sel juhul on meil nii maatriksis V kui ka V -1 sama arv ridu n ja veerge m.

Maatriksjaotus

  • Ruutmaatriks
  • Maatriksi determinant
  • Lisatud maatriks