Δράση απόλαυσης

Η μετοχή απόλαυσης είναι ένα είδος μετοχής που παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό της να λάβει μέρος των κερδών μετά την πληρωμή των μερισμάτων των … Read more

Μετατρέψιμο απόθεμα

Οι μετατρέψιμες μετοχές είναι μετοχές τα οποία, όπως δηλώνει το όνομά τους, έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι μπορούν να αλλοιωθούν, αλλάζοντας τις αρχικές τους ιδιότητες. Έχουν … Read more

Αμφισβητούμενη-διοικητική ενέργεια

Αυτή η επίμαχη-διοικητική ενέργεια είναι το όργανο που προορίζεται για την κίνηση διαδικασίας στη διοικητική δικαιοδοσία, δηλαδή την άσκηση αγωγής με τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή … Read more

Premium δράση

Μια μετοχή premium είναι μια νέα μετοχή μιας εταιρείας που εκδίδεται σε τιμή υψηλότερη από την ονομαστική αξία. Χρησιμοποιείται σε ορισμένες αυξήσεις κεφαλαίου και αυτού … Read more

Πολιτική αγωγή

Η πολιτική αγωγή είναι το δικαίωμα που αναγνωρίζεται ως το μέσο που παρέχει πρόσβαση σε ένα άτομο να κινήσει διαδικασία ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Με άλλα … Read more

Τραπεζική δράση

Μια τραπεζική μετοχή είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύει ένα μέρος του κεφαλαίου μιας τράπεζας. Ο ιδιοκτήτης τραπεζικής μετοχής κατέχει μέρος της εταιρείας και … Read more

Μερίδιο κομιστή

Η ενέργεια στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είναι εκείνη όπου ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που κατέχει τον φυσικό τίτλο. Και επομένως, δεν υπάρχει το όνομα του … Read more

Δράση

Μια μετοχή είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ). Με την απόκτηση μετοχών λαμβάνονται δικαιώματα επί της … Read more

Εργατικό ατύχημα

Το εργατικό ατύχημα είναι το ενδεχόμενο που υφίσταται ένα άτομο κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή ως συνέπεια αυτής. Με άλλα λόγια, αυτό το … Read more

Πλούσιος

Πλούσιος είναι αυτός που κατέχει πολλά περιουσιακά στοιχεία ή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, η λέξη πλούσιος ή πλούσιος χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή για να αναφερθεί … Read more

Τραπεζική κατάχρηση

Οι τραπεζικές καταχρήσεις είναι εγκλήματα απάτης ή απάτης που διαπράττονται από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διευθυντές ή τραπεζικούς υπαλλήλους, τα θύματα των οποίων είναι πελάτες. Οι … Read more