Μαύρη Τρίτη

Η Μαύρη Τρίτη ήταν στις 29 Οκτωβρίου 1929, την ημέρα που σημειώθηκε πτώση 12% στον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones. Αυτός ο δείκτης μετρά την … Read more

Ιστορία της τεχνολογίας

Η ιστορία της τεχνολογίας αποτελείται από το σύνολο των σχετικών γεγονότων και γεγονότων που συλλέγονται στον τεχνολογικό τομέα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την επιλογή … Read more

Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χαρακτηριζόταν από τη γεωργία και το εμπόριο ως κύριες δραστηριότητες. Σε αντάλλαγμα για την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση της γης, … Read more

Karl Polanyi

Ο Karl Polanyi ήταν Αυστριακός κοινωνικός επιστήμονας, γνωστός για τη σχέση που έκανε μεταξύ της οικονομικής ιστορίας και της ανθρωπολογικής-κοινωνιολογικής θεωρίας, για την εξήγηση των … Read more

νεολιθική οικονομία

Η νεολιθική οικονομία (τελευταίο στάδιο της προϊστορίας) χαρακτηρίζεται από καθιστικό πληθυσμό, από την ανάπτυξη των πρώτων γεωργικών τεχνικών, την εξημέρωση των πρώτων ζωικών ειδών και … Read more

Σύγχρονη εποχή

Η Σύγχρονη Εποχή είναι το ιστορικό στάδιο που διαδραματίζεται μεταξύ του 15ου και του 18ου αιώνα. Σε αντίθεση με τον Μεσαίωνα, η Σύγχρονη Εποχή χαρακτηρίζεται … Read more

Τριπλή Αντάντ

Η Τριπλή Αντάντ ήταν μια συμμαχία μεταξύ διαφόρων χωρών το 1907 και πλαισιώθηκε στη σύγκρουση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ενσωμάτωσε τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία … Read more

Τριπλή Συμμαχία

Η Τριπλή Συμμαχία ήταν μια συμμαχία μεταξύ διαφόρων χωρών το 1913 και πλαισιώθηκε στη σύγκρουση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ενσωμάτωσε τρεις δυνάμεις όπως τη Γερμανία, … Read more

Ιστορία της γεωργίας

Η ιστορία της γεωργίας αναφέρεται στην ανάπτυξη που γνώρισε η γεωργία από την εμφάνισή της, στη Νεολιθική περίοδο, μέχρι σήμερα, με τη χρήση βιομηχανικών εργαλείων … Read more

Επιστημονική επανάσταση

Η Επιστημονική Επανάσταση αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο, μεταξύ του δέκατου έκτου και του δέκατου έβδομου αιώνα, κατά την οποία η ανάπτυξη τομέων όπως η … Read more

Αστική επανάσταση

Η Αστική Επανάσταση είναι μια ιστοριογραφική έννοια που αναπτύχθηκε μεταξύ του 18ου και 19ου αιώνα. Αναφέρεται σε ένα κοινωνικό κίνημα με σημαντική αστική συνιστώσα. Αυτό … Read more

Μυθολογία

Η μυθολογία είναι ένα σύνολο από ιστορίες και θρύλους που χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη κουλτούρα ή κοινότητα. Προσπαθούν να εξηγήσουν κάποια φαινόμενα όπως η προέλευση του … Read more